Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan tussen de zich presenterende bedrijven en De Bruggenbouwers. Deze gelden voor zowel de site www.iro-info.nl als voor www.reintegratiegids.nl.   

Voorwaarden presentatie op iro-info.nl en reintegratiegids.nl 

         Om uw bureau op iro-info.nl te kunnen presenteren moet uw bureau uitvoering kunnen geven aan de IRO en hier door UWV goedgekeurd of dit op korte termijn zijn.

         U presenteert uw bureau op 1 of meerdere provincies en verschijnt tevens op alle daar onder liggende gemeenten.

         Per provincie mag u een presentatie plaatsen. U kunt wel meerdere vestigingen in dezelfde provincie in de tekst aangeven.

         Voor elke provincie kunt u een aparte postcodeset opgeven en als u dit wilt verschillende presentatieteksten.

         De redactie van de iro-info.nl houdt zich het recht voor om een presentatie te weigeren, aan te (laten) passen als ze dit in het belang van de site acht.

         De tekstgrootte mag maximaal 1000 tekens zijn, met een marge van 25%. Daarnaast mag de hoogte van het blok maximaal ca. 22 cm zijn (dat is de breedte van een A4-papier), uitgaande van een 19 inch-scherm, zodat het hele blok ook niet hoger is dan het scherm zelf. Regelmatig controleren we dit in het belang van de uitstraling van de site.

         U gaat met uw presentatie een overeenkomst aan voor 1 jaar met een opzegtermijn van 2 maanden. Na deze opzegtermijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn.

         De prijs voor de presentatie van uw bureau op iro-info.nl bedraagt € 120,- per jaar per provincie en per presentatie (maximaal 4 in een provincie en met in de kop de vermelding van: vestiging  en "plaatsnaam").

         Wanneer u zich heeft aangemeld in de eerste helft van de maand, dan gaat uw plaatsingsperiode in op de eerste dag van diezelfde maand. Wanneer u zich heeft aangemeld in de tweede helft van de maand, dan gaat uw plaatsingsperiode in op de eerste dag van de volgende maand.

         Na ontvangst van de factuur heeft u nog 10 werkdagen om, zonder opgaaf van reden, de aanmelding ongedaan te maken.

         Aan de wijzigingen van uw presentatie op iro-info.nl zijn verder geen kosten verbonden.

         Het gebruik van het extranet /bureaus brengt geen kosten voor het bureau met zich mee.

         De gegevens van uw bureau worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld aan derden.

         De Bruggenbouwers doen hun uiterste best de site zo optimaal mogelijk en permanent online te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht.

         De inhoud van de site wordt deels door De Bruggenbouwers en deels door de presenterende bureaus samengesteld. Dit gebeurt met alle zorgvuldigheid en de site wordt regelmatig doorgelopen op onvolkomenheden. De Bruggenbouwers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de teksten van derden en/of de gevolgen van de informatie die verstrekt wordt.