Begeleid Werken Flevoland

  • Contactpersoon:mevrouw M. Hoevenaars
  • Bezoekadres:De Schans 19-21
  • Postcode / woonplaats:8231 KA Lelystad
  • Telefoon:0320-233787
  • Fax:0320-230504
  • Internet:www.bwflevoland.nl
  • E-mail:info@bwflevoland.nl

AAN HET WERK?
Wij zijn gespecialiseerd in de IRO-trajecten.

Werkzoekenden met een Wajong/WW/ZW/WBIA/WAO-uitkering kunnen met een zelf gekozen reïntegratiebureau een individuele route naar passend werk uitstippelen; zonder eigen financiële bijdrage. Op basis van een plan, dat de werkzoekende opstelt in samenspraak met een bedrijf, wordt er een Individuele Reïntegratie Overeenkomst gesloten tussen het UWV en het geselecteerde reïntegratiebedrijf.

Onze visie is dat ieder persoon recht heeft op een arbeidsplaats die bij hem past.

DE ORGANISATIE
Wij richten ons op de dienstverlening aan onze klanten op het gebied van integratie en reïntegratie. Wij bieden bij het arbeidstoeleidingstraject ondersteuning voor mensen met een arbeidshandicap. De arbeidshandicap kan zowel verstandelijk, psychisch of lichamelijk zijn.

Uitgangspunten zijn:
• respect en vertrouwen
• jij als klant staat centraal
• dat wij vraaggericht werken
• normalisatie

Kantoren in Lelystad/Almere/Emmeloord.