Tredin B.V.


IRO biedt nieuwe kansen in uw loopbaan!
Onze missie is mensen te begeleiden naar een nieuwe baan tijdens een leuk en leerzaam reïntegratietraject. Uitgangspunt is dat een reïntegratietraject nieuwe kansen biedt in de loopbaan van onze cliënten. Hierbij is onze aanpak echter ook altijd realistisch en gericht op resultaat: het vinden van een nieuwe baan. Wij verwachten ook wel wat van onze cliënten (en uiteraard ons zelf), zoals duidelijk en eerlijk met elkaar communiceren, wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden kennen en elkaar daarop kunnen aanspreken en een intensieve aanpak ('de schouders er onder').

Hoe een traject er uit ziet varieert van persoon tot persoon. Hier heeft u zelf natuurlijk ook inbreng in. Wij vinden het belangrijk dat het klikt tussen de cliënt en de reïntegratiedeskundige. U kunt daarom altijd, vrijblijvend, contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Wij hebben, naast ons hoofdkantoor in Lelystad, spreekuurlocaties in heel Nederland.