Pionierswerk


Pionierswerk staat voor meer dan 25 jaar ervaring met individuele trajectbegeleiding zowel in de profit als in de not for profit sector. Sedert 2003 wordt er tot grote tevredenheid van opdrachtgevers en clienten uitvoering gegeven aan de IRO.
De meer dan 25 jaar ervaring staat ook voor een in die jaren opgebouwd omvangrijk netwerk aan contacten van werkgevers en instellingen die van nut kunnen zijn voor het verkrijgen van de juiste informatie met betrekking tot loopbaan en werk.
Daarnaast biedt Pionierswerk - geregistreerde - arbeidsdeskundige expertise zodat ook mensen met een arbeidsgehandicapte status adequaat begeleid kunnen worden.