BrinQer - Verzuim- en Reïntegratiemanagement

  • Contactpersoon:A.W. Donker
  • Bezoekadres:Watermanstraat 47b
  • Postcode / woonplaats:7324 AJ Apeldoorn
  • Telefoon:055 357 43 60
  • Fax:055 357 43 65
  • Internet:www.brinQer.nl
  • E-mail:info@brinQer.nl

BrinQer scoort een 8.5 (!) bij cliënttevredenheidsonderzoek door Raad Werk en InkomenBij kandidaten die in aanmerking komen voor een IRO-traject wordt de keuze voor een reïntegratiebedrijf dat ondersteuning biedt veelal bepaald door de mate van persoonlijke begeleiding die geboden wordt.
Uiteindelijk blijkt hierdoor in veel gevallen BrinQer die juiste keuze te zijn.

Hierop volgt het intakegesprek waarin de arbeidsdeskundige die garant staat voor de verdere begeleiding samen met u een trajectvoorstel opmaakt. Als hierna de goedkeuring volgt van het UWV
en het traject wordt opgestart zal deze contactpersoon u ook bij het verdere traject terzijde staan.

In de beslissende fase waarin gezocht moet worden naar de uiteindelijke baan wordt het initiatief genomen door onze job-hunters, Anja en Heidi. Meerdere malen per week zult u in contact zijn met hen en op een plezierige en constructieve wijze het uiteindelijke doel bereiken: uitstroom naar werk, binnen de gestelde termijn!