Eggink & Partners BV

  • Contactpersoon:T.H.J. Eggink
  • Bezoekadres:Rosariumstraat 63
  • Postcode / woonplaats:7301 GB Apeldoorn
  • Telefoon:055-5791036
  • Fax:055-5214005
  • Internet:www.eggink.eu
  • E-mail:personeel@eggink.eu

Nieuwe horizon:
Het individuele reïntegratieadviestraject van Eggink & Partners is erop gericht om, de werkzoekende na een uitgebreid intakegesprek en nader af te stemmen vervolggesprekken, op een persoonlijke en praktische wijze op weg te helpen bij het zoeken naar c.q. het vinden van een nieuwe werkomgeving.

Perspectief:
Rekeninghoudend met ieders persoonlijke talenten, kwalitieiten en drijfveren begeleidt Eggink & Partners de werkzoekende in zijn/haar bewustwordingsproces, op weg naar een nieuwe functie die hij/zij wil c.q. kan bekleden binnen de mogelijkheden van de arbeidsmarkt.

“1+1=3”
Ten behoeve van de oriëntatie op de arbeidsmarkt beschikt Eggink & Partners naast een ruim aanbod van bronnen over een uitgebreid professioneel netwerk.

Objectief en integer:
Omdat onze dienstverlening letterlijk “mensenwerk” betreft zijn wij uiteraard graag bereid om de mogelijkheden, die Eggink & Partners kan bieden, in een persoonlijk onderhoud nader te bespreken.