Goumare Arbeidsconsultancy

  • Contactpersoon:Lex Goumare
  • Bezoekadres:Dr. Kimmijserlaan 11a
  • Postcode / woonplaats:6741 DR Lunteren
  • Telefoon:0318-485429
  • Fax:0318-485941
  • Internet:www.goumare.nl
  • E-mail:info@goumare.nl

U wilt aan het werk ? U wilt daarbij keuzes maken maar weet niet hoe en welke ? U vraagt u af hoe u de arbeidsmarkt kunt verkennen, benaderen en succesvol bewerken ? U zoekt intensieve en persoonsgerichte ondersteuning ? Dan zijn wij uw partner !

Voor de regeling IRO waren zijn wij aanbieder van het eerste uur.
Wij werken samen met vele andere gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van werk terwijl wij toch 100% onafhankelijk zijn.
Onze cliënten mogen een grote inzet van ons verwachten en wij doen dat andersom ook. De specialisatie die wij in huis hebben zijn grote vaardigheden op het gebied van coaching die leiden tot zelfinzicht en het hervinden van werk, volledige kennis van de sociale kaart en tot slot onderhandelingsvaardigheden met onze gesprekspartners.
Goumare arbeidsconsultancy werkt vanuit de arbeidsdeskundige invalshoek. Daarmee beschikken wij over alle kennis voor het maken van de afweging tussen uw belastbaarheid enerzijds en de belasting in werk anderzijds.

Ons bureau is grofweg werkzaam in de provincie’s Gelderland en Utrecht.  We beschikken over
meerdere spreekkamerlocatie’s, waaronder in Amersfoort.