Miranda Adams Begeleiding in Werk


Visie
Als je op een bepaald moment in je leven buiten het arbeidsproces staat, is het prettig iemand in de arm te nemen die je weer op weg helpt. En je begeleidt bij je zoekproces. Waardoor je weer aan zelfvertrouwen wint. Ik geloof dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen motivatie en inspiratie. Of een proces succesvol is, hangt niet alleen samen met ambitie en motivatie, maar ook met levensinstelling, de ruimte om te veranderen en (fysieke) beperkingen. Wederzijds vertrouwen tussen cliënt en coach vormt de basis in dit proces.

Door:
- iemand in zijn waarde te laten
- goed te luisteren
- soms andere professionals in te zetten
- proces - maar ook resultaatgericht te werken

begeleid ik mensen met zeer uiteenlopende achtergronden adequaat in hun zoekproces naar passend werk.

Werkwijze
In een informele sfeer vinden gesprekken plaats op kantoor, soms bij de cliënt thuis. Ik werk graag oplossingsgericht; niet te lang stilstaan bij belemmeringen, maar kijken naar dat wat goed gaat. Voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben kan ik me beroepen op diverse samenwerkingsverbanden. En zo elke keer weer maatwerk leveren.

Waarom Begeleiding in Werk?

Ervaringsdeskundig
Trajecten op maat
Persoonlijk en respectvol
Oplossingsgericht
Er mag ook gelachen worden
Resultaatgericht (plaatsingspercentage 70%)

Aangesloten bij de NOLOC (beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs)
Aangesloten bij IDplein BV, (een landelijk netwerk van loopbaan – en reïntegratie coaches)