SeniorXchange


Bij SeniorXchange is re-integratie een zaak van vertrouwen en kundigheid.

In onze zeer persoonlijke samenwerking leg je je eigen weg af. Een traject dat leidt naar een toekomst die je zelf kiest. Een doel dat past bij je mogelijkheden en wensen en dat je bereikt met duidelijke stappen. Wij zijn je gids en je wegbereider. We helpen je koers te houden en openen deuren voor je. Door onze puur persoonlijke aanpak kunnen we voor mensen die daar behoefte aan hebben bijzonder succesvol zijn.

We werken vooral voor mensen die al wat ouder zijn en zich willen oriënteren op een nieuwe richting.

In de tweede helft van je loopbaan vraag je je af: “Wil ik door op dezelfde weg of is het tijd voor iets anders ?” Misschien ben je je baan kwijt of sta je er door omstandigheden even naast. Er ontstaan twijfels. Met een goed begeleide vervolgkeuze kun je weer met plezier aan het werk komen en blijven. Je oriënteert je op je wensen en mogelijkheden en maakt een keuze. Samen zetten we dan de nodige stappen naar een concreet resultaat.

Als je de veertig voorbij bent, heet je “oudere werknemer”. De gangbare sollicitatieprocedures werken voor jou niet meer. Het vinden van een nieuwe baan vraagt om een andere aanpak. Je hebt niet geleerd jezelf met al je mogelijkheden te verkopen. Wij helpen je bij een overstap naar nieuw werk en gaan daarbij uit van jouw individuele persoonskenmerken en competenties. Dat biedt onverwachte perspectieven.

Deventer      -       Twello       -         Raalte