Stichting Baanvak

  • Contactpersoon:Dhr. E. Ottens
  • Bezoekadres:Haydnlaan 2
  • Postcode / woonplaats:9600 AJ Hoogezand
  • Telefoon:0598 - 321900
  • Fax:0598 - 324616
  • E-mail:info@baanvak.com

"Baanvak wil voor alle opdrachtgevers in haar werkgebied dé activerings- en (re)ïntegratie organisatie zijn. Baanvak levert kwaliteit en bewerkstelligt duurzame reïntegratie van haar klanten op de arbeidsmarkt."

Baanvak is een dienstverlenend reïntegratiebedrijf. Baanvak richt zich op mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Baanvak zet zich er voor in dat zij duurzaam uitstromen naar onderwijs, maatschappelijke participatie en/of werk.

Baanvak biedt een breed spectrum aan werkgeleidingsproducten. Van intake, Uitgebreid Diagnostisch Onderzoek tot trajectbegeleiding en detachering; van bemiddeling, begeleiding in en naar regulier werk. Baanvak biedt maatwerk voor elke deelnemer. Middels samenhangende, ondersteunende en stimulerende trajecten worden werkzoekenden naar de arbeidsmarkt toegeleid.
Baanvak maakt deel uit van een uitgebreid regionaal netwerk van scholingsinstituten, werkgevers, hulpverleningsorganisaties en Trio
bedrijven.