Nieuws

Via dit nieuwsitem willen we u zoveel mogelijk van relevante informatie voorzien op het gebied van participatie, werk en reintegratie en de ontwikkelingen om het gebied van de ontwikkelingen op deze gebieden.

Vraag naar individuele benadering blijft

Of je nu vanuit een bijstandsuitkering naar werk wilt, of vanuit een uitkering van UWV-werkbedrijf, je hebt als klant of zo je wilt uitkeringsgerechtigde steeds mogelijkheden om zelf vorm te geven aan je weg naar werk.

Lees verder »

Zelfredzaamheid en eigen regie zonder de middelen

De landelijke politiek maakt een duidelijke keuze, er moet bezuinigd worden. De centrale overheid trekt zich steeds meer terug en legt de verantwoordelijkheid bij de lagere overheden neer. Tegelijkertijd wordt er van de burger verwacht dat hij meer zelfregie over zijn/haar eigen leven gaat voeren.

Lees verder »

Nieuws de Reintegratiegids

De individuele reintegratie overeenkomst (IRO) is de afgelopen jaren een succesvol instrument gebleken mede vanwege de keuzevrijheid die de klant heeft om zelf de route terug naar werk te kiezen. Veel mensen hebben de weg gevonden naar www.iro-info.nl en gebruik kunnen maken van de IRO. Door allerlei politieke ontwikkelingen en de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van de arbeidsmarktontwikkeling is de IRO niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Echter de KEUZEVRIJHEID en MAATWERK blijven zonder twijfel de belangrijkste uitgangspunten om te komen tot een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.

Lees verder »