Conservatio


Conservatio is een klein re-integratiebureau dat langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten helpt bij het vinden van werk. We stellen het welzijn van onze cliënten voorop, zonder dat we het uiteindelijke doel, het vinden van betaalde arbeid, uit het oog verliezen. Door onze kleinschaligheid wordt onze professionaliteit en flexibiliteit niet beperkt door allerlei regels en procedures. We kunnen alle aandacht aan onze cliënten besteden omdat we er van overtuigd zijn dat elke cliënt anders is. We hebben geen standaard programma’s waardoor elke cliënt er op kan rekenen dat we samen een re-integratie plan maken wat helemaal past binnen zijn of haar cultuur, geloof en fysieke en mentale mogelijkheden.
Langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben geeft al genoeg sociale en financiële stress. Maak daarom geen drama van uw re-integratie maar laat ons u helpen.