Stichting Beter voor Best Kringloop


Een ideële professionele organisatie gericht op mens en milieu vanuit een particulier initiatief.
BVB kringloop is niet een doorsnee kringloopbedrijf welke zich bezig houdt met inzameling en verwerking van goederen. Bij BVB wordt de basis activiteit inzameling juist gebruikt om kansarmen te empoweren. Kansarmen zijn langdurig werklozen, mensen met een handicap, 45 plussers, of andere kwetsbare groepen die een kans verdienen. Door de kringloop ontstaat er een ideale leerwerkplaats waar kansarmen met de juiste voeding en feedback zichzelf geweldig kunnen ontplooien. Van groots belang zijn de competenties van eigen medewerkers. De medewerkers zijn op kennis en kunde geselecteerd en vooral mensen uit bovenstaande doelgroep. Met de vooropgezette analyse wordt gecontroleerd en daar waar nodig bijgestuurd zodat aansluiting op een reguliere baan plaats kan vinden. Door het team van kundige en geschoolde mensen van BVB vindt na de leerwerk periode plaatsing plaats. Met het grote netwerk van bedrijven in de metaal, bouw en diverse andere branches, expansies en projectentak binnen en buiten de kringloop vergroot de plaatsing zowel intern als extern. BVB ziet zichzelf als een aanvulling op de huidige SW bedrijven vanuit een particulier initiatief. Door de opzet en professionaliteit van BVB heeft zij ook als enige in Nederland een kringlooporganisatie met status re-integratiebedrijf waarbij officiële erkenning door het UWV is afgegeven.
De St. BVB Kringloop heeft de missie om mensen een kans te geven en te helpen aan een betaalde baan zodat zij duurzaam deel kunnen nemen in de maatschappij. Eerlijk en zelf verdiend!