AAM


AAM is een arbeidskundig adviesbureau welke gespecialiseerd is in het verzorgen van met name mensen met moeilijke re-integratie-trajecten.

AAM werk samen met specialisten op het gebied van re-integratie die hulp kunnen bieden bij het vinden van werk.

AAM verricht maat werk en kend derhalve geen sjabloons en min of meer verplichte beroepskeuze testen in hun trajecten.
De klant staat centraal met als doel aan het werk te komen.

Naast dat met name de werkzoekende actief moet deelnemen verplich AAM zich ook om een inspanningsverplichting te leveren. Deze wordt met de werkzoekende duidelijk in de voorbereiding afgesproken.


In de afgelopen periode heeft AAM goed successen weten te realiseren.