Wolters Consultancy


Gemotiveerd om je eigen reïntegratie ter hand te nemen.
Onderzoek waar je kracht en je mogelijkheden liggen.
Verder komen in je leven, maar hoe?
Een bevredigende draai je aan je werkzame leven geven!

Een andere richting bepalen:
– een nieuwe koers zoeken
– je hart volgen. . . . .

Zoek niet langer: GA VINDEN! Gebruik je IRO zinvol.

Je kiest Wolters Consultancy als je:
· het hoogste rendement uit deze  
  periode van je leven wilt halen
· van je crisis een kans wilt maken
· dromen wilt verwerkelijken
· in je kracht wilt komen
· de moed om te veranderen wilt
  laten aanwakkeren
· jouw eigenwaarde een impuls in de
  goede richting wilt geven
· jouw kwaliteiten wilt herkennen
· je persoonlijke ontwikkeling of
  functioneren wilt verbeteren
· het gevoel hebt dat anderen jouw
  keuzes bepalen
· behoefte hebt aan een klankbord

Bel me voor een vrijblijvend gesprek.
Hilly Wolters: 06 170 84 395
Of mail naar: info@hartenzielcoaching.eu