WerkRoute Reïntegratiediensten

  • Contactpersoon:Mevrouw T. van der Woude
  • Bezoekadres:Oscar Romerolaan 10
  • Postcode / woonplaats:1216 TK Hilversum
  • Telefoon:035-6718256
  • Fax:035-6720848
  • Internet:www.werkroute.nl
  • E-mail:werkroute@tomingroep.nl

Als werkzoekende heeft u wellicht zelf ideeën over de voor u beste weg (terug) naar werk. De Individuele Reïntegratie Overeenkomst biedt u de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over uw reïntegratietraject.
Indien u een uitkeringsrelatie heeft met het UWV komt u mogelijk in aanmerking voor een IRO. U kunt dit het best bespreken met uw Reïntegratiecoach (arbeidsdeskundige of casemanager bij het CWI).

Het UWV sluit de Individuele Reïntegratie Overeenkomst voor uw traject af met Krew/WerkRoute Reïntegratiediensten. U tekent uiteraad wel voor akkoord. Alle betalingen worden verrekend tussen het UWV en Krew. Voor u zijn er verder geen kosten. KREW verzorgt ook alle administratieve vereisten, zodat u zich volledig op uw traject naar werk kunt richten. Wanneer u eenmaal bent aangemeld bij Krew, kunt u een reintegratiebedrijf gaan kiezen. Vanaf dat moment kan WerkRoute u verder helpen.