Disclaimer

Ondanks dat de informatie op de Reintegratiegids door de redactie uiterst zorgvuldig is samengesteld kunnen zich uiteraard onvolkomenheden of onjuistheden voordoen. Mocht u deze bemerken dan verzoeken wij u deze te melden zodat we het kunnen aanpassen.

De Reintegratiegids neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid en actualiteit van de informatie op de site en van de informatie die verkregen wordt op basis van de doorverwijzing naar sites van derden.

Aan de informatie verstrekt op de site kunnen geen rechten ontleend worden en De Reintegratiegids kan hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.