IRO

www.uwnieuwemedewerker.nl 
 
Dit is hét presentatieplatform richting de werkgevers voor mensen die gebruik maken van de IRO.
U kunt zich gedurende het IRO-traject presenteren op deze site. De bureaus op www.iro-info.nlkunnen samen met u uw presentatie verzorgen en op deze site plaatsen.
De site wordt op uitgebreide wijze onder de aandacht van de (potentiele) werkgevers gebracht.
U wordt dus vanaf het begin van uw traject als gemotiveerde werkzoekende onder de aandacht van uw mogelijk nieuwe werkgever gebracht. Uw IRO-bureau kan u hier meer over vertellen.
 

Positieve jaarcijfers voor de individuele reïntegratie overeenkomst

 

De Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO) lijkt een succes. In 2005 zijn ruim 27.000 trajecten gestart, een derde van alle re-integratietrajecten. In het laatste kwartaal van 2005 zijn meer IRO-trajecten gestart dan trajecten waarbij het UWV het traject bepaalt.

Het doel van alle re-integratietrajecten is om WW-gerechtigden en arbeidsongeschikten snel en 'duurzaam' weer aan het werk te krijgen. Cliënten krijgen door de IRO de mogelijkheid om een persoonlijk re-integratieplan af te sluiten bij een re-integratiebedrijf naar hun keuze.

Deze mogelijkheid bestaat sinds 2004.

Een re-integratietraject via een IRO mag maximaal 2 jaar duren. Momenteel lopen veel trajecten nog, waardoor over de uiteindelijke plaatsingsresultaten weinig kan worden gezegd. Maar de voortekenen zijn wel gunstig. Tot nu toe zijn ruim 2000 plaatsingen geregistreerd. Bij de uitstroom was eind 2005 in 70,3 procent van de gevallen sprake van een plaatsing, terwijl de reguliere re-integratie eind 2004 een score van 48,8 procent laat zien. Ook de duurzaamheid van een IRO-plaatsing ligt hoger dan bij een regulier traject. In 27 procent van de gevallen is, ten tijde van de werkhervatting, een arbeidsovereenkomst afgesproken van minimaal 12 maanden. De IRO blijkt het meest succesvol te zijn bij cliënten in de leeftijdscategorieën van 25 tot en met 44 jaar en het minst bij jongeren tot 25 jaar.
 
Bron: UWV SIGNAAL April 2006