Barkconsult


Onze missie:
Is een inspirerende baan die aansluit bij uw kwaliteiten en vaardigheden voor u één van de bakens van welbevinden in het leven?

Wat ons betreft hoeft u met minder geen genoegen te nemen.
Wanneer uw kwaliteiten onderbelicht blijven, uw loopbaanontwikkeling stagneert, uw inspiratie met de noorderzon is vertrokken en u zich afvraagt of er andere functies bestaan waarin u beter past, of wanneer u weer op een passende functie aan de slag wenst te gaan... dan heet Barkconsult u graag welkom.

Profiel:
Barkconsult zoekt nieuwe vaarwegen en thuishavens en gaat daarbij enige deining niet uit de weg. Bark staat voor: bewustwording, assertiviteit, realisme, koersbepalend. Naar onze mening dé ingrediënten voor een passende “fit” tussen uw welbevinden en uw loopbaan.

Specialisaties:
• Beroepskeuze
• Loopbaan coaching
• Reïntegratie
• Outplacement
• Herstelbegeleiding

Hoofdkantoor : Driebergen
Telefoon         : 0343511484
Bijkantoor      : Delft
Telefoon         : 015-2682597