IJkpunt, bureau voor loopbaanadvisering, outplacement, reïntegratie, coaching en training

  • Contactpersoon:Gonny Zwartjes
  • Bezoekadres:Schijfmos 13
  • Postcode / woonplaats:3994 LT Houten
  • Telefoon:030-6371100
  • Fax:030-6360017
  • Internet:www.ijkpunt.nl
  • E-mail:ijkpunt@planet.nl

Bij ziekteverzuim of verlies van werk gebeurt het niet zelden dat men zich geïsoleerd gaat voelen ten opzichte van de werkende wereld en afhankelijk wordt van wettelijke regels en organisaties. Het zelfsturende vermogen kan daarbij stevig in het gedrang komen. IJkpunt helpt u om weer zelf richting aan uw loopbaan te geven!

Specialisaties:
. Reïntegratiebegeleiding
. Outplacement
. Sollicitatiebegeleiding

IJkpunt kenmerkt zich door een integrale aanpak.
Uw arbeidsverleden, informatie over de huidige regelgeving, uw belastbaarheid, uw mogelijkheden en wensen, de betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden, de arbeidsmarktontwikkelingen, dit alles concentreert zich in een samenhangend geheel. Het stimuleren van zelfsturing en het doorbreken van het isolement en het afhankelijkheidsgevoel zijn daarbij essentieel.