Bureau Arbeid


BUREAU ARBEID
Reïntegratiebedrijf voor mensen met een auditieve of communicatieve beperking

Mensen met hoor-, spraak- of taalproblemen of autisme kunnen en willen ook graag werken, net als iedereen. Werk vinden is voor hen echter moeilijk. Als zij een arbeidsplaats hebben gevonden, worden zij op het werk nogal eens geconfronteerd met communicatieproblemen.
Bureau Arbeid helpt mensen met een auditieve of communicatieve beperking bij het vinden én behouden van passend werk.
Ook ondersteunt Bureau Arbeid werkgevers die mensen met een auditieve of communicatieve beperking in dienst hebben door middel van advies en voorlichting.

VOOR WIE WERKT BUREAU ARBEID?

Bureau Arbeid ondersteunt
· doven
· slechthorenden
· mensen met spraak- en/of taalproblemen
· mensen met een autistische beperking

De begeleiders van Bureau Arbeid hebben kennis over deze groepen, beheersen de gebaren en kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van deze groep mensen op de arbeidsmarkt.