Holla Consult & Reïntegratie


Holla Consult & Reïntegratie maakt met veel deskundigheid en enthousiasme werk van uw reïntegratie. Een persoonlijke benadering staat bij ons voorop.

Holla Consult & Reïntegratie staat onder leiding van Jos Holla, die al vele jaren werkzaam is als Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige en gecertificeerd loopbaanadviseur.

Ons bureau heeft ruime ervaring in het vaststellen en begeleiden van reïntegratietrajecten. Wij zijn zeer succesvol in het coachen van ontslagwerklozen en arbeidsgehandicapte werknemers naar een optimale werksituatie. Onze open en eerlijke communicatie en praktische aanpak blijkt heel effectief.

Wij kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn en geven advies over het te volgen traject en eventuele training(en). Naast de begeleiding onderhouden wij het contact met de werkgever of de uitkeringsinstantie over de voortgang.

Naast reïntegratie verzorgen wij eveneens capaciteitenonderzoeken, trainingen Persoonlijke Effectiviteit en sollicitatietrainingen.