Kop & Partners


Kop & Partners is al sinds 1989 actief op het terrein van mens en werk. We bestrijken een zo breed mogelijk terrein van loopbaanadvisering en reïntegratie. Coaching, casemanagement, outplacement en assessment behoren tot ons instrumentarium. En we volgen de ontwikkelingen binnen organisaties én de arbeidsmarkt effectief. Hierdoor is onze aanpak voor cliënten en opdrachtgevers altijd realistisch en doelgericht.
Onze cliënten nemen hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de keuzes die zij maken. Wij streven naar een hoge professionele norm en we combineren methodisch werken met een creatieve inzet. Wij werken interdisciplinair, waardoor de deskundigheid van de verschillende medewerkers optimaal benut wordt. Wij gaan uit van respect voor de mens.
Een speciaal programma is SParQ, bedoeld om zelfstandig ondernemerschap te bevorderen.