SIOM

  • Contactpersoon:Mevr. T van der Werf
  • Bezoekadres:Hanzeweg 4A
  • Postcode / woonplaats:2803 MC Gouda
  • Telefoon:0182-581777
  • Fax:0182-521065
  • Internet:www.siom.nl
  • E-mail:admin@siom.nl

Voor mensen die verder willen

SIOM is een reïntegratiebedrijf, opgericht in 1985. Sinds die tijd is er veel aandacht besteed aan een effectieve, flexibele en rendabele manier van werken. Mensen zijn niet gelijk en hebben hun specifieke kwaliteiten. We benaderen en behandelen daarom iedereen als uniek persoon. SIOM is zodoende sterk geworden in maatwerk en wij zijn in staat om voor iedereen een ijzersterk, individueel gericht reïntegratietraject op te zetten. Het begint met een grondige analyse van de uitgangssituatie. Het vervolg omvat indien nodig aanbodsversterking, zowel op het gebied van kennis als op dat van sociale vaardigheden. Tenslotte worden de bemiddelingsactiviteiten ingezet. Daaronder vallen het opbouwen van werkervaring (stage, bedrijfssimulatie), solliciteren en actieve begeleiding naar werk. Iemand kan op elk deel van het traject instromen en uitstromen. Geen lange dure trajecten als het niet nodig is, geen wachttijden.