Re-integratiebureaus in Schoonhoven

iro-info wordt nu Reintegratie Gids

De verantwoordelijkheid voor reintegratie naar werk voor werkzoekenden is momenteel volop in beweging. UWV-werkbedrijf, uw Gemeente, uw (ex)werkgever of een verzekeringsbedrijf dragen in het geval van werkloosheid samen met u de verantwoordelijkheid stappen te zetten richting werk.

De bovengenoemde uitvoerende instanties kunnen instrumenten (bv IRO, PGB, Outplacement etc) inzetten om gespecialiseerde bedrijven te betrekken bij de weg naar werk of de nodige stappen in deze richting.

De makers van deze site hebben er dan ook voor gekozen om deze gespecialiseerde bedrijven dan ook breder te presenteren dan alleen via de IRO. We hebben de site dan ook koppeld aan "Reintegratiegids"

 


Er kunnen geen bureau's gevonden worden in Schoonhoven.

Overige bureau's in Zuid-Holland

Cruciaal HRC (vestiging Alphen a/d Rijn)

drs. C.H. Spruijt
Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-479796
Fax: 0172-479131

Internet: www.cruciaal.nl
Email: info@cruciaal.nl

Vestiging Alphen aan de Rijn

Persoonlijke aandacht werkt…

‘Ik werk, dus ik besta’, lijkt het maatschappelijke motto te zijn. De meeste mensen ontlenen hun status en een groot deel van hun identiteit aan hun functie. Geen wonder dat het verlies van werk mensen een flinke deuk oplevert. Vaak gaat dit gepaard met heftige emoties als boosheid, verdriet of zelfs depressie. Het is dan lastig om uzelf wervend te ‘verkopen’ op de arbeidsmarkt. Het gevolg van een matige presentatie, of kritiekloos overal op solliciteren, is dat de ene afwijzing na de andere volgt. Cruciaal HRC zet zich in om samen met u de reeks teleurstellingen te transformeren naar succes in een nieuwe, passende baan. Parallel daaraan werken we aan uw arbeidsgerelateerde psychische klachten. Wij werken niet met ‘klasjes’; u krijgt bij ons een individueel traject met een ervaren psycholoog.

Uiteraard hebben wij ruime ervaring met IRO’s en het UWV. Voor meer informatie over onze werkwijze en andere locaties: zie www.cruciaal.nl.


Kop & Partners

drs P.C.G.J.Kop
Eurtopalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 497171
Internet: www.kopenpartners.nl
Email: info@kopenpartners.nl

Kop & Partners is al sinds 1989 actief op het terrein van mens en werk. We bestrijken een zo breed mogelijk terrein van loopbaanadvisering en reïntegratie. Coaching, casemanagement, outplacement en assessment behoren tot ons instrumentarium. En we volgen de ontwikkelingen binnen organisaties én de arbeidsmarkt effectief. Hierdoor is onze aanpak voor cliënten en opdrachtgevers altijd realistisch en doelgericht.
Onze cliënten nemen hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de keuzes die zij maken. Wij streven naar een hoge professionele norm en we combineren methodisch werken met een creatieve inzet. Wij werken interdisciplinair, waardoor de deskundigheid van de verschillende medewerkers optimaal benut wordt. Wij gaan uit van respect voor de mens.
Een speciaal programma is SParQ, bedoeld om zelfstandig ondernemerschap te bevorderen.


YourBIZZ

Gladys Filé
Zuidkade 137
2771 DT Boskoop
Tel: 06-42808637
Fax: 0172-404992

Internet: www.yourbizz.nl
Email: info@yourbizz.nl


HET WERK KRIJGEN DAT JE WILT EN ER PLEZIER IN HEBBEN ?

OVER JOU
Je wilt een nieuwe baan of staat op het punt een eigen bedrijf te starten. Je wilt plezier en passie in je werk en genieten van de resultaten van je inspanningen.

Als dit je aanspreekt moet je verder lezen want dan is YourBIZZ de ideale partner voor jou om dit mee te realiseren.

OVER YOURBIZZ
Wij zijn een re-integratie bureau dat jou hetzelfde plezier en succes wil laten ervaren als wij zelf hebben in ons werk.

Omdat jij uniek bent leveren wij uitsluitend maatwerk. 

Klanttevredenheid staat bij ons zeer hoog in het vaandel:
Onze persoonlijke aanpak heeft er mede toe geleid dat we tot op heden al onze klanten tevreden hebben kunnen begeleiden naar hun nieuwe baan!

Daarnaast hebben wij een goede samenwerking met het UWV.

HERINTREDERS
Bij YourBIZZ is 20 jaar kennis en ervaring aanwezig in werving en selectie als ook in de uitzend- en detacheringsbranche. YourBIZZ kent de werkomgeving, begrijpt wat werknemers willen en heeft veel goede kontakten met werkgevers. Hierdoor is YourBIZZ bij uitstek in staat herintreders te begeleiden naar een nieuwe tijdelijke of vaste werkkring.

STARTERS
YourBIZZ is al vele jaren direct en actief betrokken bij de oprichting en doorstart van ondernemingen. Hierdoor weet zij als geen ander wat het ondernemerschap inhoudt. Vanuit deze ervaring kan YourBIZZ een uitermate goede ondersteuning leveren aan starters.

AFSPRAAK
Neem nu contact met ons op en maak een afspraak.

Bel: 0172-404992 of  06-42808637 en geef een nieuwe wending aan je leven!  

De gesprekken kunnen bij jouw thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor.

WISH IT, DREAM IT, DO IT AND ENJOY IT !


Inter Face Care (IFC)

Pieter van Keulen
Anzere 2
2903 PB Capelle aan den IJssel
Tel: 06.54747085
Fax: 0847.135614

Internet: nvt
Email: p.van.keulen@freeler.nl

Inter Face Care (IFC) kenmerkt zich door transparantie, kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Door het inschakelen van IFC worden organisatorische- en personele vraagstukken op een eigentijdse wijze besproken en opgelost. IFC is gespecialiseerd in individuele begeleiding (reintegratie, supervisie, coaching en werkbegeleiding)en persoonlijk onderzoek en in organisatieontwikkeling, -advies en -onderzoek.
IFC richt zich op mens en arbeid en op organisatiestructuren en -culturen.
Sinds 1990 is IFC actief binnen zowel de not for profit sector als de profitsector en richt zich op alle functieniveaus (uitvoerend, midden en hoger kader).

Synergos

Dick Stoeltie
Floris Burgwal 194
2907 PE Capelle aan den IJssel
Tel: 033-4638817
Fax: 033-4618802

Internet: www.synergos.nl
Email: info@synergos.nl

REINTEGRATIE: VERSTAND KRIJGEN VAN VOELEN
Voelen en leren omgaan met je gevoelens is in onze visie cruciaal bij reïntegratie. Want juist dan spelen angsten en onzekerheden vaak een rol in je keuzes en acties. Wij helpen je je voelende vermogen te ontwikkelen en aan te scherpen zodat je meer keuzevrijheid ervaart in wat je doet of laat.

Wij zijn haptotherapeuten, psychologen en organisatieadviseurs in een netwerk van praktijken en werkzaam bij Synergos, vakopleiding haptonomie Nederland. Wij zijn deskundig in de rol van gevoelens in relatie tot je gedrag.

WIJ ZORGEN ER VOOR DAT JE:
• fysieke conditie en emotionele belastbaarheid groeit
• zelfbewustzijn ontwikkelt, zodat je:
• zelfvertrouwen toeneemt
• beter bewust bent van kwaliteiten en valkuilen
• voelt wat je aankunt
• weet wat je wilt
• beter je grenzen kunt aangeven
• helderder bent in je communicatie met je omgeving
• meer keuzemomenten ervaart
• we helpen je een strategie ontwikkelen naar(nieuw)werk

Barkconsult

Wouter Fontein
Rotterdamseweg 183 c
2629 HD Delft
Tel: 0343511484
Fax: 0343511613

Internet: www.barkconsult.nl
Email: info@barkconsult.nl

Onze missie:
Is een inspirerende baan die aansluit bij uw kwaliteiten en vaardigheden voor u één van de bakens van welbevinden in het leven?

Wat ons betreft hoeft u met minder geen genoegen te nemen.
Wanneer uw kwaliteiten onderbelicht blijven, uw loopbaanontwikkeling stagneert, uw inspiratie met de noorderzon is vertrokken en u zich afvraagt of er andere functies bestaan waarin u beter past, of wanneer u weer op een passende functie aan de slag wenst te gaan... dan heet Barkconsult u graag welkom.

Profiel:
Barkconsult zoekt nieuwe vaarwegen en thuishavens en gaat daarbij enige deining niet uit de weg. Bark staat voor: bewustwording, assertiviteit, realisme, koersbepalend. Naar onze mening dé ingrediënten voor een passende “fit” tussen uw welbevinden en uw loopbaan.

Specialisaties:
• Beroepskeuze
• Loopbaan coaching
• Reïntegratie
• Outplacement
• Herstelbegeleiding

Hoofdkantoor : Driebergen
Telefoon         : 03435 11484
Bijkantoor       : Delft
Telefoon          : 015-2682597

2Aline Carrière Management

Balt Peeters
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
Tel: 070 353 82 32
Internet: www.2aline.nl
Email: info@2aline.nl

 

Specialiteit
 
Hoger opgeleide werkzoekenden begeleiding geven die afgestemd is op de behoeften van deze doelgroep. Dit alles met maar één doel: kandidaten weer zo snel mogelijk aan een passende baan helpen.
 
Werkwijze
 
2Aline Carrière Management beschikt over een ruime ervaring en expertise in het realiseren van nieuwe loopbaankansen voor afgestudeerde Hbo’ers en Academici in alle sectoren. Daarnaast beschikt 2Aline Carrière Management over een samenwerkingsverband met diverse werving en selectiebureaus waardoor kandidaten posities aangeboden kunnen worden die nog niet op de reguliere arbeidsmarkt verschenen zijn.
 
In onze loopbaantrajecten wordt u begeleid door deskundige loopbaan coaches met een ruime ervaring en kennis van de huidige arbeidsmarkt. Onze begeleiders hebben zowel ervaring in coaching als in werving en selectie van hoger opgeleiden. 
 
Resultaten
 

Onze doelgerichte trajecten hebben geleid tot tevredenheid bij alle betrokkenen. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek een hoge waardering voor onze dienstverlening, van zowel kandidaten als opdrachtgevers, respectievelijk 7.9 en 8 (Bron: Keuzegids Blik Op Werk). Tevens vind 75% van alle kandidaten binnen de afgesproken termijn een nieuwe passende baan.

Vestigingen

2Aline Carrière Management heeft vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Leiden en Eindhoven.


7 Schoone kunsten

Hedy Fokké
Noorderbeekdwarsstraat 23
2562 XM Den Haag
Tel: 070 4276595
Fax: 070 8892674

Internet: www.zevenschoonekunsten.nl
Email: hedyfokke@zevenschoonekunsten.nl

7 Schoone kunsten is de juiste plaats voor een IRO omdat de bijbehorende individuele maatwerkbenadering kenmerkend is voor onze dienstverlening. Wij bieden u een vaste persoonlijke coach en jobhunter, die u kan introduceren bij werkgevers en die weet dat uw vraag centraal staat.

Onze doelstelling is u aan een betaalde en blijvende baan te helpen. Uw kracht en mogelijkheden staan daarbij centraal.


7 Schoone Kunsten verzorgt voor u:
* Opstellen van een goed Plan van Aanpak
* Regelen van de IRO financiering bij UWV
* De begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan, alsmede plaatsing en nazorg

Mobiel:             06 24215706


a.t. groep

Thessa Wagelaar
Wapenveldestraat 63
2573 BH Den Haag
Tel: +31 (0) 70 323 16 44
Mob: 06-10521858
Internet: http://www.at-groep.nl
Email: t.wagelaar@at-groep.nl

Even voorstellen…
a.t. groep heeft een duidelijk doel: mensen begeleiden bij hun proces van re-integratie naar de arbeidsmarkt. Een persoonlijke begeleiding staat daarbij centraal, uitgaande van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Een bescheiden aantal cliënten per adviseur maakt dit mogelijk.
Wij hebben de nodige ervaring, kennis en deskundigheid in huis om een succesvolle re- integratie van de cliënt te realiseren. Ons veelzijdig aanbod van producten draagt daartoe bij.

 

IRO’s

Als u werkzoekende bent met een uitkering van UWV, kunt u gebruik maken van een Individuele Re- integratie Overeenkomst ( IRO ). Het woord IRO zegt het al: Individueel. Bij ons dus geen groepstrainingen of groepsactiviteiten. Iedereen krijgt een individuele benadering op maat.

a.t. groep wil u graag helpen bij het opstellen van een stappenplan, gericht op een voor u geschikte baan. Ook een traject naar zelfstandig ondernemerschap is bij ons mogelijk.
 
 
Meer weten?
Heeft u als werkzoekende, arbeidsgehandicapte, verwijzer, of als bedrijf, een partner nodig? 

a.t. groep kan de begeleiding geven die u nodig heeft. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakend en vrijblijvend gesprek.  

a.t. groep heeft momenteel kantoren in Oldenzaal,Apeldoorn, Zwolle, Doetinchem en Den Haag.


Cruciaal HRC (vestiging Den Haag)

drs. C.H. Spruijt
President Kennedylaan 19 Tauro Trade Center
2517 JK Den Haag
Tel: 0172-479796
Fax: 0172-479131

Internet: www.cruciaal.nl
Email: info@cruciaal.nl

Vestiging Den Haag

Persoonlijke aandacht werkt…

‘Ik werk, dus ik besta’, lijkt het maatschappelijke motto te zijn. De meeste mensen ontlenen hun status en een groot deel van hun identiteit aan hun functie. Geen wonder dat het verlies van werk mensen een flinke deuk oplevert. Vaak gaat dit gepaard met heftige emoties als boosheid, verdriet of zelfs depressie. Het is dan lastig om uzelf wervend te ‘verkopen’ op de arbeidsmarkt. Het gevolg van een matige presentatie, of kritiekloos overal op solliciteren, is dat de ene afwijzing na de andere volgt. Cruciaal HRC zet zich in om samen met u de reeks teleurstellingen te transformeren naar succes in een nieuwe, passende baan. Parallel daaraan werken we aan uw arbeidsgerelateerde psychische klachten. Wij werken niet met ‘klasjes’; u krijgt bij ons een individueel traject met een ervaren psycholoog.

Uiteraard hebben wij ruime ervaring met IRO’s en het UWV. Voor meer informatie over onze werkwijze en andere locaties: zie www.cruciaal.nl.


Dynamisch Duo (vestiging centrum)

Maaike Pronk
Molenstraat 15
2513 BH Den Haag
Tel: 070-3611760
Fax: 070-3606908

Internet: www.dynamischduo.nl
Email: info@dynamischduo.nl

* Zelfinzicht, openheid, enthousiasme

 

Dynamisch Duo staat voor een dynamische wisselwerking tussen coach en cliënt. Onze individuele coaching is gericht op zelfinzicht, enthousiasme, openheid en actie.

 

* Wanneer kiezen voor ons?

 

Wil je een persoonlijke benadering, en zoek je een coach die als geen ander zicht heeft op jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Kies dan voor Dynamisch Duo. Wij nemen je nooit aan het handje mee, maar zorgen dat je met onze begeleiding werk kan vinden dat écht bij je past. We willen dat je ogen gaan twinkelen als je denkt aan je toekomstige baan. Want dat is volgens ons de enige manier om gezond en gelukkig aan het werk te gaan. En te blijven!

 

De ervaring heeft geleerd dat onze werkwijze vooral goed aansluit bij mensen met MBO-niveau of hoger. Verder zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar zelfstandig ondernemerschap.

 

* Hoe gaan we te werk?

 

Je kan eerst bij ons langskomen voor een vrijblijvend intake gesprek. Als we met elkaar in zee gaan, starten we met een onderzoek naar je persoonlijke talenten en de doelstelling. Je leert deze goed te presenteren: je gaat staan voor wie je bent, wat je kan en wat je het liefste wilt. Hierna zorgen we dat je als netwerker en sollicitant resultaat kunt behalen. Zonodig zullen we je ook voordragen aan een werkgever binnen ons netwerk. Vaak is dat niet nodig. Want meestal vind je zelf je weg, inclusief een passende baan! Die waardevolle ervaring zal je in de rest van je loopbaan ook zeker van pas komen.


Dynamisch Duo (vestiging Weimarstraat, Molenstraat 15 is spreeklocatie)

Maaike Pronk
Weimarstraat 402
2562 HX Den Haag
Tel: 070-3611760
Fax: 070-3606908

Internet: www.dynamischduo.nl
Email: info@dynamischduo.nl

* Zelfinzicht, openheid, enthousiasme

 

Dynamisch Duo staat voor een dynamische wisselwerking tussen coach en cliënt. Onze individuele coaching is gericht op zelfinzicht, enthousiasme, openheid en actie.

 

* Wanneer kiezen voor ons?

 

Wil je een persoonlijke benadering, en zoek je een coach die als geen ander zicht heeft op jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Kies dan voor Dynamisch Duo. Wij nemen je nooit aan het handje mee, maar zorgen dat je met onze begeleiding werk kan vinden dat écht bij je past. We willen dat je ogen gaan twinkelen als je denkt aan je toekomstige baan. Want dat is volgens ons de enige manier om gezond en gelukkig aan het werk te gaan. En te blijven!

 

De ervaring heeft geleerd dat onze werkwijze vooral goed aansluit bij mensen met MBO-niveau of hoger. Verder zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar zelfstandig ondernemerschap.

 

* Hoe gaan we te werk?

 

Je kan eerst bij ons langskomen voor een vrijblijvend intake gesprek. Als we met elkaar in zee gaan, starten we met een onderzoek naar je persoonlijke talenten en de doelstelling. Je leert deze goed te presenteren: je gaat staan voor wie je bent, wat je kan en wat je het liefste wilt. Hierna zorgen we dat je als netwerker en sollicitant resultaat kunt behalen. Zonodig zullen we je ook voordragen aan een werkgever binnen ons netwerk. Vaak is dat niet nodig. Want meestal vind je zelf je weg, inclusief een passende baan! Die waardevolle ervaring zal je in de rest van je loopbaan ook zeker van pas komen.


H+B Mobiliteit

Rens Deelstra
Rijswijkseweg 60 (12e etage)
2516 EH Den Haag
Tel: 0900-8060
Fax: 0900-0400296

Internet: www.hbservices.nl
Email: richard@hbservices.nl

Werkhervatting in de Zorgsector?
In de Zorgsector is grote behoefte aan zeer divers gekwalificeerd personeel. Vaak denkt men bij deze branche uitsluitend aan zorguitvoerende functies, maar er zijn beduidend meer disciplines nodig om de machine van de Zorgsector draaiende te houden. Binnen de zorgsector is er ook behoefte aan logistieke, administratieve, technische en bestuurlijke ondersteuning. Aan de slag in de Zorgsector? Kies dan voor praktijke gerichte begeleiding van H+B Mobiliteit.

Waarom H+B Mobiliteit?

H+B Mobiliteit maakt onderdeel uit van de H+B-groep, een toonaangevende dienstverlener in de Zorgsector. Wij beschikken over een breed netwerk en hebben jarenlange ervaring in de branche. Daarnaast is H+B een OVDB-erkend leer/werkbedrijf, waardoor wij ook de zgn. BBL-scholingstrajecten kunnen inzetten, als onderdeel van de IRO.

Specialistische begeleiding

H+B Mobiliteit koppelt zorgvacatures aan Zorgaanbod. Wij werken bottom-up, hetgeen inhoud dat wij u begeleiden / trainen / scholen tot de werknemer die wij (of collega- instellingen) zoeken. Uiteraard op basis van uw wensen, maar wel binnen ons aanbod (zie website).
Op deze manier bent u zeker van een baan in de Zorgsector. Laten we Welzijn !

TnW Advies en Bemiddeling

Rebecca Kattenberg
Benoordehoutseweg 23
2596 BA Den Haag
Tel: 030 - 687 89 77
Internet: www.tnw-holding.nl
Email: info@tnw-holding.nl

WIE ZIJN WIJ?
TnW Advies en Bemiddeling B.V. is een re-integratiebedrijf met een sterk regionale verankering en jarenlange ervaring in het geven van advies en ondersteuning bij re-integratie.

ONZE VISIE EN WERKWIJZE
Re-integratie is geen standaard werk maar mensenwerk. Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook door een individuele aanpak. Wij gaan uit van individuele talenten, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Stimuleren, energie geven en doelgericht handelen; dat is de werkwijze die wij hierbij toepassen. Wij werken resultaatgericht en zakelijk. Hierbij verliezen wij de moeilijke postitie, waarin mensen soms verkeren, niet uit het oog.

MEER INFORMATIE/ KENNISMAKING
Voor meer informatie nodigen wij u van harte uit om onze website www.tnw-holding.nl te bezoeken. U kunt ook contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tonckens Loopbaanadvies en Coaching

Annely Lunsingh Tonckens
Kwartellaan 36
2566 DX Den Haag
Tel: 06 48452034
Internet: www.tonckens-loopbaanadvies.nl
Email: info@tonckens-loopbaanadvies.nl

Een mens moet doen waar hij plezier aan beleeft. Na jaren hard werken ontdekte ik op een dag dat ik de gedrevenheid en toewijding van mijn collega's niet bezat. Een traject met een loopbaanadviseur maakte duidelijk wat ik heel lang eigenlijk wel wist. Dat inzicht gaf zoveel zelfvertrouwen, dat ik eindelijk mijn focus kon richten op mijn lang gekoesterde wens.

Ik ben psycholoog en loopbaanadviseur en gevestigd in Den Haag. Sinds 10 jaar begeleid ik mensen met veel succes naar ander werk. Professionele deskundigheid en ruime ervaring in het vak van loopbaanadvisering staan garant voor een kwalitatief hoogstaand traject.

U kunt bij mij terecht voor loopbaantrajecten, re-integratietrajecten (ook IRO), sollicitatietraining, arbeidsmarktverkenning, begeleiding na een burnout en wandelcoaching.

Bel gerust als u meer informatie wenst!


TTP Personeelsdiensten B.V.

Thea Moen
Waldorpstraat 17-B
2521 CA Den Haag
Tel: 070 - 7118697
Fax: 070 - 7118698

Internet: www.ttppersoneelsdiensten.nl
Email: info@ttppersoneelsdiensten.nl


Op zoek naar werk? TTP biedt uitkomst


U wilt weer aan de slag? TTP Personeelsdiensten biedt hulp bij het vinden van een passende baan. Onze mobiliteitscoaches onderhouden een uitgebreid netwerk bij bedrijven en hebben regelmatig vacatures op het gebied van:


• financieel/administratief
• techniek
• logistiek
• HRM
• automotive

Bent u al langer werkloos en ontvangt u een WW-, WIA- of WAO-uitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gratis individuele re-integratieovereenkomst (IRO).

TTP coacht u bij uw arbeidsmarktbenadering. To-the-point, persoonlijk en op een eigentijdse manier. We stellen in overleg met u een re-integratieplan op en gaan samen aan de slag met uw mogelijkheden en capaciteiten:

• wat kunt u
• wat wilt u
• wat zijn uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt?

Maak nu werk van uw toekomst en bel 070- 711 86 97 voor meer informatie en een afspraak bij u in de buurt.

TTP heeft vestigingen in Delft, Den Haag en Leiden


ChainWorks consultancy & hr-diensten

Marlies Pragt
Aventurijn 224
3316 LB Dordrecht
Tel: 040 750 55 70
Fax: 040 248 41 35

Internet: www.chainworksconsultancy.nl
Email: info@chainworksconsultancy.nl

Wij maken werk van uw loopbaan!

Hebt u graag professionele ondersteuning bij het zoeken naar werk? Dan bent u bij ChainWorks consultancy & hr-diensten aan het juiste adres. Een vaste hr-consul­tant zet samen met u de lijnen uit naar werk dat bij u past. Wij geloven niet in standaardtrajecten. Samen met u bepalen we welke instrumenten we inzetten om uw doel te bereiken.


Brede expertise


ChainWorks consultancy & hr-diensten maakt deel uit van ChainWorks Holding, een groep van spe­cialisten op het vlak van mens en organisatie. Dankzij deze samenwerking kunt u uw IRO-traject bij ons uitbreiden met een breed scala aan dienstverlening, waaronder:


·         coaching

·         assessment;

·         beroepskeuze advies;

·         loopbaanonderzoek;

·         evc-procedure*;

·         arbeidsdeskundig advies;

·         kwalificerende beroepsopleidingen;

·         vaardigheidstrainingen;

·         competentiegerichte trainingen;

·         advisering en bemiddeling bij scholing;

·         jobhunting;

·         begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf.


* Procedure die eerder verworven competenties (evc) inzichtelijk maakt. Op deze wijze kunt u erkende certificaten ontvangen voor competenties die u in de praktijk ontwikkeld hebt, bijvoorbeeld in werksituaties.


Afhankelijk van de inhoud van uw traject duurt deze 6 tot 24 maanden. Gedurende deze periode werkt u via een actiegerichte en doordachte aanpak naar uw einddoel toe.


Kennismaken


Vraag vrijblijvend een oriënterend gesprek aan bij u in de buurt. Dat kan telefonisch of via onze website www.chainworksconsultancy.nl.


Motivaris®

dhr. Phil.H.Kleingeld
H.A. Lorentzstraat 4
3315 EE Zwijndrecht
Tel: 078-6202835
Fax: 078-6202808

Internet: www.motivaris.nl
Email: info@motivaris.nl

MOTIVARIS® biedt haar cliënten het volgende:

 1. Uitgebreid gratis intake gesprek (partner is van harte welkom!)
 2. Het testen van cliënten op aanleg, geschiktheid en het bepalen van de aandachtsgebieden. Cliënt krijgt individueel rapport voor eigen gebruik.

  Het testen van de cliënt neemt 3 uur in beslag.

 3. Nabespreking van de testresultaten en het opstellen van een praktijk begeleidingsplan. (Ook hierbij is de partner welkom!)
 4. Opstellen en goedkeuren van het stappenplan.
 5. Training van de cliënt op het gebied van vaardigheden en het aanvullen van ontbrekende of onvoldoende kennis. Er wordt zelfstudie van de cliënt verwacht.
 6. Stages bij ondernemingen en ondernemers om kennis te maken met de dagelijkse praktijk. Motivaris heeft een zeer uitgebreid netwerk waardoor stages kunnen worden gegarandeerd.
 7. Begeleiding van de cliënt gedurende 6 maanden na afsluiting van het IRO-traject.

Motivaris beschikt over 11 deskundigen op 32 verschillende vakgebieden. Allen zijn succesvolle ondernemers die vanuit de eigen praktijkervaring spreken.


Naipal Personal Coaching

Patricia Naipal
Langedaal 177
3317 MB Dordrecht
Tel: 0628247930
Internet: www.naipal.nl
Email: info@naipal.nl

Naipal Personal Coaching is een coachingsbureau dat vanuit een christelijke visie mensen helpt hun gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Je bent op zoek naar een baan, maar nog zonder resultaat. Je wilt weer van betekenis zijn in de maatschappij. Is zelfstandig ondernemerschap iets voor mij? Je vraagt je af hoe je werk en zorgtaken kunt combineren.

Een iro-traject via Naipal Personal Coaching biedt je de mogelijkheid om een helder beeld te krijgen van wie je bent: een waardevol en uniek mens, zodat je vol zelfvertrouwen en met plezier en enthousiasme in beweging komt naar de baan die écht bij je past.

Kenmerkend voor onze aanpak is:
uniciteit: unieke kwaliteiten, talenten en passie als uitganspunt
maatwerk: dienstverlening naar wens
professioneel: beproefde loopbaaninstrumenten
kwaliteit en resultaat: kortste weg naar een passende baan

Is je interesse gewekt? Bezoek onze website en bel  06 28 24 79 30 of mail info@naipal.nl voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

USG Restart

Willem Hulst
Spuiplein 1
3311 GS Dordrecht
Tel: +31 (0) 78 635 06 22
Internet: http://www.usgrestart.nl
Email: info@usgrestart.nl

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Je functioneert het beste in een werkomgeving die bij je past, die uitdaging en voldoening biedt en waarin je overweg kunt met je collega’s. USG Restart helpt iedereen die toe is aan een nieuwe stap. Professionele begeleiding, van de eerste gedachte over ander werk tot op de werkvloer van de toekomstige werkgever. Heb je concrete ideeën over jouw terugkeer naar de arbeidsmarkt? Jouw persoonlijke mobiliteitscoach van USG Restart helpt je daarbij. Je krijgt advies bij het opstellen van een trajectplan en je wordt goed voorbereid op sollicitatiegesprekken.


Stichting Integratie & Werkaanbod (SIW)

Mw. J.E.M. Spoolder
Edisonweg 21 b
4207 HE Gorinchem
Tel: 0183-610660
Fax: 0183-610699

Internet: www.werkaanbod.nl
Email: siw@werkaanbod.nl

De SIW werk(t) voor iedereen!
De SIW begeleidt en bemiddelt vanaf 1991 mensen die al geruime tijd werkzoekend of arbeidsongeschikt zijn. Dit gebeurt aan de hand van een op uw situatie toegesneden stappenplan en op basis van intensieve persoonlijke begeleiding én bemiddeling door één van onze ervaren consulenten.
Uiteraard behoort de uitvoering van de IRO tot onze competenties en voldoen wij aan de door het UWV daaraan gestelde kwaliteitseisen.
Als het uiteindelijk resultaat voor u telt, de betaalde baan, dan kan de no-nonsense aanpak van de SIW u wellicht inspireren.
Goed om te weten dat wij u graag te woord staan voor verdere informatie en advies.

Dat kan ook op onze nevenvestiging Leerdam, Tiendweg 11, 4142 EG Leerdam, telefoon 0345-637970.


USG Restart

Willem Hulst
Appeldijk 11
4202 AE Gorinchem
Tel: +31 (0) 183 660 572
Internet: http://www.usgrestart.nl
Email: info@usgrestart.nl

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Je functioneert het beste in een werkomgeving die bij je past, die uitdaging en voldoening biedt en waarin je overweg kunt met je collega’s. USG Restart helpt iedereen die toe is aan een nieuwe stap. Professionele begeleiding, van de eerste gedachte over ander werk tot op de werkvloer van de toekomstige werkgever. Heb je concrete ideeën over jouw terugkeer naar de arbeidsmarkt? Jouw persoonlijke mobiliteitscoach van USG Restart helpt je daarbij. Je krijgt advies bij het opstellen van een trajectplan en je wordt goed voorbereid op sollicitatiegesprekken.


Cruciaal HRC

drs. C.H. Spruijt
vestigingen in Alphen aan den Rijn en Den Haag
2801 AK Gouda
Tel: 0172-479796
Fax: 0172-479131

Internet: www.cruciaal.nl
Email: info@cruciaal.nl

 

Persoonlijke aandacht werkt…

‘Ik werk, dus ik besta’, lijkt het maatschappelijke motto te zijn. De meeste mensen ontlenen hun status en een groot deel van hun identiteit aan hun functie. Geen wonder dat het verlies van werk mensen een flinke deuk oplevert. Vaak gaat dit gepaard met heftige emoties als boosheid, verdriet of zelfs depressie. Het is dan lastig om uzelf wervend te ‘verkopen’ op de arbeidsmarkt. Het gevolg van een matige presentatie, of kritiekloos overal op solliciteren, is dat de ene afwijzing na de andere volgt. Cruciaal HRC zet zich in om samen met u de reeks teleurstellingen te transformeren naar succes in een nieuwe, passende baan. Parallel daaraan werken we aan uw arbeidsgerelateerde psychische klachten. Wij werken niet met ‘klasjes’; u krijgt bij ons een individueel traject met een ervaren psycholoog.

Uiteraard hebben wij ruime ervaring met IRO’s en het UWV. Voor meer informatie over onze werkwijze en andere locaties: zie www.cruciaal.nl.


Kern Coaching en Training

Loes Vrolijk
Sophiastraat 18
2805 HD Gouda
Tel: 0182 - 672979
Fax: 0182 - 672055

Internet: www.kerncoaching.nl
Email: kern-ct@hetnet.nl

'Kerncoaching' staat voor het vrijmaken van de kernpotentie, het authentieke zelf. Vanuit bezield enthousiasme begeleiden wij mensen in hun groei- en ontwikkelingproces, zodat de kracht van authenticiteit weer vrij komt. Alle belemmeringen hierbij vormen uitdagingen om het bewustzijn te vergroten.

Behalve reintegratie richting loondienst, begeleiden wij ook starters en freelancers, d.m.v. groepsbijeenkomsten, personal coaching, gerichte workshops en lidmaatschap van het Kern-netwerk.

In de zoektocht naar werk wordt zoveel mogelijk het 'hele zelf' betrokken. Niet alleen met verstand en gevoel wordt onderzocht wat echt bij u past, ook de verbeelding, intuïtie en creativiteit worden hierbij ingeschakeld. Zo kunt u bij andere, diepere lagen van uzelf komen en de informatie die hierdoor beschikbaar wordt gebruiken bij het vinden van werk.

Kern Coaching en Training heeft als kernwoorden: maatwerk, persoonlijk en pragmatisch. Begeleiding is gericht op wat u wilt en wat bij u past. Onze ervaring is dat dit werkt!


Overakker Coaches

drs. Marianne Overakker
Drossaardslag 120
2805 DD Gouda
Tel: 035 6213672
Fax: 035 6235532

Internet: www.overakkercoaches.nl
Email: info@overakkercoaches.nl

Missie
Onze missie is om vrouwen, jongeren en hoger opgeleide mensen te begeleiden bij het vinden van werk dat goed bij hen past. Daarbij onderscheiden we ons door volledig op de individuele persoon gerichte reïntegratie -, coaching - en loopbaanbegeleidingstrajecten. Wij maken bij voorkeur gebruik van de SIMA®-methode (Systeem voor Individuele Motivatie Analyse). Drs. Marianne Overakker is register coach van NOBCO.

Specialisaties
- Loopbaanbegeleiding
- Reïntegratie (IRO-trajecten)
- Studie- en beroepskeuzebegeleiding
- Sollicitatiebegeleiding
- Coaching
- Outplacement
- Faalangstbegeleiding

Werkgebied
Overakker Coaches is gevestigd in Gouda en Hilversum, waar we cliënten vanuit het hele land ontvangen. Aan het eerste oriënterend gesprek met Marianne Overakker, Peter Roelofs of één van onze andere collega's zijn geen kosten verbonden.


SIOM

Mevr. T van der Werf
Hanzeweg 4A
2803 MC Gouda
Tel: 0182-581777
Fax: 0182-521065

Internet: www.siom.nl
Email: admin@siom.nl

Voor mensen die verder willen

SIOM is een reïntegratiebedrijf, opgericht in 1985. Sinds die tijd is er veel aandacht besteed aan een effectieve, flexibele en rendabele manier van werken. Mensen zijn niet gelijk en hebben hun specifieke kwaliteiten. We benaderen en behandelen daarom iedereen als uniek persoon. SIOM is zodoende sterk geworden in maatwerk en wij zijn in staat om voor iedereen een ijzersterk, individueel gericht reïntegratietraject op te zetten. Het begint met een grondige analyse van de uitgangssituatie. Het vervolg omvat indien nodig aanbodsversterking, zowel op het gebied van kennis als op dat van sociale vaardigheden. Tenslotte worden de bemiddelingsactiviteiten ingezet. Daaronder vallen het opbouwen van werkervaring (stage, bedrijfssimulatie), solliciteren en actieve begeleiding naar werk. Iemand kan op elk deel van het traject instromen en uitstromen. Geen lange dure trajecten als het niet nodig is, geen wachttijden.


TRACK, reïntegratie & bemiddeling

R.H. Nieuwenhuijsen
Hoge Gouwe 89
2801 LD Gouda
Tel: 0182-687721
Fax: 0182-687708

Internet: www.Trackbemiddeling.nl
Email: Centraalbureau@trackbemiddeling.nl

TRACK reïntegratie & bemiddeling is een reïntegratiebedrijf dat gespecialiseerd is in (sociale) activering, het begeleiden naar werk en/of het behouden van werk voor mensen die te maken hebben (gehad) met een psychische handicap.

De consulenten en jobcoaches van TRACK zijn gespecialiseerd in het begeleiden en motiveren van cliënten die bij andere reïntegratiebedrijven de grens van hun bemiddelingsmogelijkheden hebben bereikt.

De kracht en de toegevoegde waarde van TRACK ligt in het professionele karakter van de begeleiding, waarbij sprake is van een voortdurende systematische inschatting van de mogelijkheden van de cliënt. Het aanbod wordt vormgegeven in individuele arrangementen met als uitgangspunt persoonlijk welzijn of kwaliteit van leven.

2B Reintegratie B.V.

Wilfred Bal
Kanaalweg 134 s
3224 AD Hellevoetsluis
Tel: 0181 - 399907
Fax: 0181 - 399987

Internet: www.2b-reintegratie.nl
Email: wilfred.bal@2b-reintegratie.nl

Volgens 2B reintegratie zijn er voor iedereen mogelijkheden tot re-integratie mits de bereidheid bestaat te investeren in verandering van de huidige situatie. Bij ons staat uw vraag centraal. Wij zijn pas tevreden als u als klant tevreden bent met het begeleidingsproces én het resultaat.

• 2B reintegratie kent geen uitsluitingscriteria en slaagt er daarom altijd in om samen met u een plan op te stellen op weg naar werk.
• Wij leveren alleen individueel maatwerk. Wij werken niet met groepen, waardoor onze trajecten direct kunnen starten.
• Indien gewenst komen wij voor het intake gesprek bij u thuis om gezamenlijk in een voor u vertrouwde omgeving het plan van aanpak samen te stellen.


Maria Hofmans Loopbaanbegeleiding

Maria Hofmans
Goudsbloem 14
2317 KZ Leiden
Tel: 06 4701 48 49
Internet: www.mhloopbaanbegeleiding.nl
Email: info@mhloopbaanbegeleiding.nl

Re-integratie op basisvan creatieve loopbaanplanning

> Kies voor een andere benadering met verrassend concreet resultaat.
 
Werk zoeken vanuit werkloosheid of WIA/WAO wordt vaak gezien als een lastige en frustrerende klus.
Je kunt het ook zien als een mooie kans om vanuit een nieuw perspectief richting te geven aan werk en leven, misschien je bakens te verzetten en te gaan doen wat echt bij je past.
Er kan meer dan je denkt.
 
Maria Hofmans biedt een zeer persoonlijke begeleiding, veelzijdig en professioneel. Ze heeft een gedegen opleiding en ruim 25 jaar ervaring op gebied van beroepskeuzeadvisering en loopbaanbegeleiding. Sinds 2004 begeleidt ze met succes re-integratietrajecten.
Bovendien weet ze uit eigen ervaring hoe spannend het is om vanuit een burn-out en de WAO een nieuwe start te maken.
 
De begeleiding bestaat uit een combinatie van verschillende methodieken met als uitgangspunt creatieve loopbaanbegeleiding.
 
Belangstelling?
In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden in uw situatie.

Xynthesis

Jos Maas
Hoge Rijndijk 48c
2317 ME Zoeterwoude
Tel: 071 5422601
Fax: 071 5422602

Internet: www.xynthesis.nl
Email: welcome@xynthesis.nl

Als u voor Xynthesis kiest, kiest u voor een persoonlijke benadering. Uw traject wordt afgestemd op uw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Wij kijken goed naar uw specifieke knelpunten.

Klanten waarderen ons op een 8,1
Bron: Keurmerk Blik op Werk

Onze missie is simpel: de juiste persoon duurzaam en energiek op de juiste plaats in het arbeidsproces terugbrengen. Wij kunnen u ondersteunen bij het vinden van uw kracht en kwaliteiten, het herwinnen van zelfvertrouwen en het leren drempels te nemen. De kans op het vinden van duurzaam werk wordt zo sterk vergroot
Wij zijn deskundig op het gebied van
· Loopbaanbegeleiding
· Coaching on the job
· Outplacement
· Reïntegratie
· Vitalisering en persoonlijke ontwikkeling

Wij zijn vooral gespecialiseerd in diensten voor MBO/HBO/WO.

 

Wij zijn lid van een netwerk van werving en selectie bureaus. Deze bureaus werken voor duizenden bedrijven in alle branches voor het plaatsen van mensen in functies op MBO tot WO niveau.

 

Kijk naar de presentaties van onze coaches op onze site.

Nevenvestigingen in Rotterdam, Delft, Den Haag en Gouda


Alpha LoopbaanZaken

Desiree van Venrooij
Rozemarijntuin 12
2353 PG Leiderdorp
Tel: 06 46495591
Internet: www.alphaloopbaanzaken.nl
Email: info@alphaloopbaanzaken.nl

SamenWerken aan jouw toekomst

 

Reïntegratie betekent terugkeer in het werkproces. Terugkeer na ziekte of ontslag. Vooral als je al een tijd niet hebt gewerkt, is het vaak een hele stap om weer aan het werk te gaan. Je kunt je onzeker voelen over je mogelijkheden, niet goed weten wat je nu werkelijk wilt, of gewoon niet weten hoe je het aan kunt pakken om weer een leuke, bij jou passende baan te vinden. Door samen aan de slag te gaan, kunnen we werken aan jouw toekomst. 


Alpha LoopbaanZaken staat voor persoonlijke aanpak, vertrouwen, respect en samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen coach en kandidaat. Het uitgangspunt is wat jij nodig hebt voor het vinden van de baan waar je weer met plezier naar toegaat.

 

Spreekt bovenstaande je aan? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Alpha LoopbaanZaken is aangesloten bij NOLOC en werkt samen met ID-plein.


FOCUS

Renée Brevet
Burgemeester Feithplein 18
2273 BZ Voorburg
Tel: 070-3876797
Fax: 070-3862225

Internet: www.focusnederland.nl
Email: voorburg@focusnederland.nl

Begeleiding vanuit ervaring
FOCUS is als loopbaanadvies- en outplacementbureau al sinds 1988 actief.
In onze IRO-trajecten maken we gebruik van de kennis en ervaring die we hebben opgedaan met het ondersteunen van mensen bij het vinden van passend en duurzaam werk. FOCUS wordt door cliënten en opdrachtgevers gekenmerkt als deskundig, persoonlijk en informeel.

Altijd op maat
Of u zich ook thuis voelt bij FOCUS kunt u in een vrijblijvend oriënterend gesprek, het beste zelf vaststellen.
De begeleiding bij FOCUS is individueel, maar u kunt ook deelnemen aan groepsactiviteiten Ieder traject wordt op maat ingevuld, door uzelf, samen met uw vaste adviseur.
We selecteren niet op opleidingsniveau, maar onze ervaring is dat met name cliënten met een MBO+, HBO of Academische opleidingsachtergrond voor ons kiezen.
Onze netwerken en begeleidingsvormen sluiten daar dan ook prima op aan.

Samengevat
· Een vrijblijvend oriënterend gesprek
· Individuele begeleiding
· Veel ervaring en een relevant netwerk op MBO+, HBO en academisch niveau

Afspraak maken
Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken? We nodigen u heel graag uit om contact op te nemen met het FOCUS-regiokantoor bij u in de buurt.

Onze locaties in Zuid Holland:
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam telefoon 010-4112355
Burgemeester Feithplein 18, 2273 BZ Voorburg telefoon 070-3876797

R-employ

De heer Peter Bijnen
Koningin Julianalaan 2
2274 JK Voorburg
Tel: 070-3629577
Fax: 070-3629578

Internet: www.r-employ.nl
Email: info@r-employ.nl

Wanneer u succesvol wilt zijn!

R-employ biedt u de kennis, ervaring en de doelstelling om samen met u tot maatwerk oplossingen te komen die effectief zijn en dichter bij uw doelen brengt. Voor mensen die weer deel willen nemen aan het arbeidsproces. Is R-employ een uitstekende partner gebleken. R-employ was in de jaren 2006 & 2007 het best presterend Re-integratiebureau bij het UWV.

Begeleiding bieden wij op basis van twee belangrijke uitgangspunten:

- Uw coach luistert naar uw wensen en behoeften en probeert een brug te slaan naar de arbeidsmarkt. Wederzijds respect, kennis, betrokkenheid en echt maatwerk. Dit vormt voor ons de kern voor succesvolle re-integratie. 

- Ieder mens streeft naar zijn eigen belangen en wensen. R-employ biedt u een unieke aanpak in uw zoektocht naar werk: De baan bestaat alleen moet deze nog gevonden worden, en daar zijn we specialist in. Of u nu hoog of laag bent opgeleid, arbeidsgehandicapt bent of een WW-uitkering heeft.


Wat kunt u van ons verwachten van u bij R-employ?


- Een oriëntatie fase waarbij een Loopbaanonderzoek mogelijk is.

- Een aanpak op basis van maatwerk en samenwerking.

- Beter aan het werk. Door de voor u optimale match

- U staat centraal en heeft u een maximaal kan op gezamenlijk succes

- U krijgt 100% individuele begeleiding, coaching en advies.

- Scholing behoort tot de mogelijkheden

JosBo Advies

Monique Straatsma
Energieweg 20c
2964 LE Groot-Ammers
Tel: 0184-609500
Fax: 0184-609557

Internet: www.josbo.nl
Email: monique@josbo.nl

 

 

 

De aanpak van Josbois er op gericht om een cliënt naar de juiste werkplek te begeleiden. Onze trajecten worden verzorgd door ervaren en deskundige medewerkers.
Tijdens het traject krijgt u een vaste coach die voor u goed bereikbaar is. Om voor u op de juiste werkplek te kunnen vinden is een zorgvuldige kennismaking tussen cliënt en coach van het grootste belang. De intakefase benut de coach om informatie te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen van u als cliënt. U hebt dan alle gelegenheid om uw wensen en ideeën naar voren te brengen. De coach van Josbo Advies maakt dan samen met u een afweging over de haalbaarheid van uw wensen in relatie tot de geldende eisen vanuit de regelgeving.


In de intakefase wordt ook beoordeeld welke acties nodig zijn om uw re-integratietraject succesvol te laten verlopen. Deze acties worden opgenomen in een re-integratieplan. Met onze producten maken wij deze acties tot een succes!

 

 

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u
U mag van ons verwachten dat wij naar u luisteren en de mogelijkheden duidelijk in kaart brengen. Dat wij een traject uitstippelen waarmee de kans dat u uw doelen bereikt optimaal is. Wij ondersteunen u en vinden het belangrijk dat wij er zijn als dat nodig is.
Van u verwachten wij een proactieve houding en een optimale inzet.

Meer informatie over onze trajecten vindt u op onze website www.josbo.nl

 


Optimaal Talent BV

Stephen Steijger
op locatie
3262 JD Oud Beijerland
Tel: 0186-640711
Internet: www.optimaal-talent.nl
Email: info@optimaal-talent.nl

Optimaal Talent BV, bureau voor training & coaching.
De coaches van Optimaal Talent BV zijn gediplomeerd en gecertificeerd door beroepsverenigingen NOBCO (De Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en de NOLOC (Nederlandse Orde van Loopbaanprofessionals en Outplacementconsulenten). De loopbaancoaches van Optimaal Talent BV zijn daarnaast auteur en columnist in verschillende vakmedia rondom loopbaanplanning en hebben hun sporen verdiend. Het bureau is door het UWV geauditeerd op haar persoonlijke reïntegratiebegeleiding met positief resultaat.

Werkwijze IRO-traject bij Optimaal Talent BV:
Als het reïntegratiebedrijf en de cliënt het eens zijn over het trajectplan, dan wordt het plan ter fiattering voorgelegd aan het UWV. Na een intakefase, waarin Optimaal Talent BV en de cliënt een overeenstemming bereiken over een reïntegratieplan, zullen wij de cliënt gaan begeleiden bij zijn terugkeer naar betaalde arbeid.
Optimaal Talent maakt mensen en organisaties slagvaardiger.


Optimaal Talent BV

Stephen Steijger
Scheepmakershaven 1A
3261 KN Oud-Beijerland
Tel: 0186-640711
Internet: www.optimaal-talent.nl
Email: info@optimaal-talent.nl

Optimaal Talent BV, bureau voor training & coaching.
De coaches van Optimaal Talent BV zijn gediplomeerd en gecertificeerd door beroepsverenigingen NOBCO (De Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en de NOLOC (Nederlandse Orde van Loopbaanprofessionals en Outplacementconsulenten). De loopbaancoaches van Optimaal Talent BV zijn daarnaast auteur en columnist in verschillende vakmedia rondom loopbaanplanning en hebben hun sporen verdiend. Het bureau is door het UWV geauditeerd op haar persoonlijke reïntegratiebegeleiding met positief resultaat.

Werkwijze IRO-traject bij Optimaal Talent BV:
Als het reïntegratiebedrijf en de cliënt het eens zijn over het trajectplan, dan wordt het plan ter fiattering voorgelegd aan het UWV. Na een intakefase, waarin Optimaal Talent BV en de cliënt een overeenstemming bereiken over een reïntegratieplan, zullen wij de cliënt gaan begeleiden bij zijn terugkeer naar betaalde arbeid.
Optimaal Talent maakt mensen en organisaties slagvaardiger.

Prophet Center Training, Coaching en Advies

Bram Flippo
Carel Fabritiusplantsoen 18
2391 GR Hazerswoude Dorp
Tel: 0172 586427
Fax: 0172 586256

Internet: www.prophetcenter.nl
Email: info@prophetcenter.nlProphet Centerricht zich op mensen met HBO(+) opleiding en/of werkniveau,

die opnieuw keuzes moeten maken, maar nog niet alles helder hebben.

Ongeveer de helft van onze cliënten begeleiden we in het starten van een eigen onderneming.

Prophet Centeris ontstaan vanuit een IRO-traject, dus we weten hoe het voelt.

 

Re-integratie betekent verandering.

Het betekent ook een kans om jezelf en je talenten te ontdekken en je passie vorm te geven.

Onze passie is jou uit de verf te zien komen, je te begeleiden om te ‘Worden Wie Je Bent’.

Daarbij gaan we uit van de mens als geheel; verstand, gevoel, ziel, geest en lijf.

 

Dat betekent maatwerk.

We beschikken over de instrumenten om je te helpen je talenten te ontdekken, en kunnen je daarin coachen.

Ook daarin hebben een palet beschikbaar; van provocatief tot focussen. Natuurlijk hebben we ook ons netwerk.

 

We zijn praktisch en doelgericht en kunnen, puttend uit meer dan 25 jaar internationale ervaring, 

helpen je te ontplooien en een nieuwe start maken.

 

 

                                                                       

Prophet Center is o.a. aangesloten bij 

 • NOBCO(Nederlandse orde van beroeps coaches)
 • NOLOC( Nederlandse Vereniging voor Loopbaan Professionals)

 

 


USG Restart

Willem Hulst
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
Tel: +31 (0) 70 305 13 80
Internet: http://www.usgrestart.nl
Email: info@usgrestart.nl

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Je functioneert het beste in een werkomgeving die bij je past, die uitdaging en voldoening biedt en waarin je overweg kunt met je collega’s. USG Restart helpt iedereen die toe is aan een nieuwe stap. Professionele begeleiding, van de eerste gedachte over ander werk tot op de werkvloer van de toekomstige werkgever. Heb je concrete ideeën over jouw terugkeer naar de arbeidsmarkt? Jouw persoonlijke mobiliteitscoach van USG Restart helpt je daarbij. Je krijgt advies bij het opstellen van een trajectplan en je wordt goed voorbereid op sollicitatiegesprekken.


Carrierewinkel projecten BV

Marian van der Toolen
Meent 93a
3011 JG Rotterdam
Tel: 010 - 4140282
Fax: 010 - 4142180

Internet: www.carrierewinkel-projecten.nl
Email: marian@hlsgroep.nl

Visie op IRO / Realisme!

 

CW Projecten heeft een eigen visie op reintegratie. Realisme! Samen met u stellen we een  helder, realistisch, no nonsense plaatsingsplan op waarmee u en wij concreet aan de slag kunnen gericht op een duurzame korte weg naar werk. Hierbij wordt gekeken naar uw mogelijkheden en capaciteiten:

Wat kunt u?

Wat wilt u?

Wat zijn de mogelijkheden op de banenmarkt?

Welke onderdelen kunnen we inzetten om tot een positief resultaat te komen?

-         In te schakelen opleidingen

-         In te schakelen sollicitatietrainingen / rollenspellen

-         In te schakelen CV en sollicitatiebrief check  

-         In te schalen persoonlijke coaching

-         In te schakelen eigen zaak begeleiding

-     In te schakelen Assesment

           

U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek krijgt u uitleg over:

Het plaatsingsplan, het netwerk van de gehele HLS Groep, de in te zetten onderdelen in het traject. Of te wel: op welke richting c.q. in welk vakgebied gaan we ons concentreren?

 

Ruim 70% van onze kandidaten hebben inmiddels een baan gevonden – Bent u de volgende?

Bel - Marian van der Toolen / 010 – 4140282

mail - Marian@hlsgroep.nl

CW projecten is onderdeel van de HLS groep. Reeds 15 jaar succesvol actief op de arbeidsmarkt. Gemiddeld staan er bijna tweehonderd actuele vactures bij ons open. Ons netwerk is een doorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven; van kleine MKB-bedrijven tot multinationals. Dat geeft de werkzoekende de keuze uit een breed spectrum aan banen.


Deen Coaching B.V.

de heer drs. R. Meijer
Wilhelminaplein 9
3072 DE Rotterdam
Tel: 010-4770288
Fax: 010-4770858

Internet: www.Deen.eu
Email: rotterdam.pad@deen.eu

Deen: deskundig, discreet en daadkrachtig

Deen heeft ruime ervaring (ruim 20 jaar) met het begeleiden van medewerkers bij het verwerven van een nieuwe werkkring. Het zorgvuldig uitstippelen van een loopbaanpad en doelgericht solliciteren zorgen voor een goede basis om succesvol te zijn in de nieuwe baan.

Kenmerken van ons bureau zijn: mens- en resultaatgericht. Ondersteuning vindt plaats bij het hervinden van zelfvertrouwen of eigenwaarde. Wanneer men een zelfinzicht heeft, wordt in de volgende stap de arbeidsmarkt in kaart gebracht. En als de afstand tot de markt wat groter is, dan proberen wij deze afstand zo goed mogelijk te overbruggen. Dit vormt de basis om gericht te solliciteren. Een goede brief en duidelijk cv leidt tot uitnodigingen en door een duidelijk beeld over jezelf met bijbehorende presentatie lukt het om de nieuwe baan in de wacht te slepen.

Er wordt rekening gehouden met ieders individuele wensen en mogelijkheden.

Rotterdam, Breda, Utrecht en Amsterdam.

Epheon Reïntegratie

Kim Broere
bij u thuis/op locatie
3013 HA Rotterdam
Tel: 0800-235374366
Internet: www.epheon.nl
Email: info@epheon.nl

 

U bent uniek!


Daarom is bij Epheon ook geen enkel reïntegratietraject hetzelfde. Wij bieden geen standaardproducten en –trajecten aan, maar stellen ú centraal. Dát is ons specialisme.


 


Wij bieden u begeleiding op basis van tweebelangrijke uitgangspunten:


Ø       Wederzijds respect, vertrouwen en betrokkenheid. Dit vormt voor ons de kern voor succesvolle reïntegratie.


Ø       Brede expertise op het gebied van mens & arbeid en personeel & organisatie. Ieder mens is anders, elke weg naar werk dus ook. Of u nu hoog of laag bent opgeleid, arbeidsgehandicapt bent of een WW-uitkering heeft, Epheon biedt u een unieke aanpak in uw zoektocht naar werk: individueel, persoonlijk en specialistisch.


 


Wat kunt u van ons verwachten?


Bij Epheon:


Ø       staat u centraal;


Ø       krijgt u 100% individuele begeleiding, coaching en advies (geen groepsbijeenkomsten);


Ø       begeleiden wij u in uw directe woonomgeving of zelfs bij u thuis (geen grote reisafstanden);


Ø       behoort (bij) scholing tot de mogelijkheden;


Ø       wonen en werken de medewerkers bij u in de regio en kennen dus de arbeidsmarkt.


Ø       bieden wij u meer dan vacatures, namelijk directe ingangen bij werkgevers via ons netwerk.

Bel gratis naar 0800-235374366 voor een vrijblijvende afspraak of een informatiepakket .


Goede Zaken

Marco den Hartog
Laan op Zuid 296
3071 AA ROTTERDAM
Tel: 010-4136952
Internet: www.goede-zaken.com
Email: marco@goede-zaken.com

Voor een werknemer die om welke reden dan ook 'buitenspel' is komen te staan, kan het ondernemerschap een goede optie zijn. We spreken dan over reintegratie naar eigen bedrijf. Goede Zaken heeft veel ervaring met dergelijke trajecten en boekt zeer goede resultaten door een doelgerichte en persoonlijke aanpak. Alle Goede Zaken coaches zijn zelfstandig ondernemer. We coachen en adviseren dus vanuit de eigen praktijk en ervaring!

Goede Zaken kent de procedure rond de IRO en kan je volledig informeren over de route die je moet volgen richting UWV en andere instanties. Wij verzorgen in het gehele land trajecten door middel van ons netwerk van ondersteunende kantoren en locale adviseurs die de specifieke marktsituatie in de regio goed kennen.

Maak een afspraak met Goede Zaken!
Heb je een WW of WAO uitkering en overweeg je het ondernemerschap? Maak dan een vrijblijvende afspraak (010-4136952) met Goede Zaken om je mogelijkheden te bespreken.

Hanneke Dijkman, coach

Hanneke Dijkman
Heemraadssingel 219
3023 CD Rotterdam
Tel: 010-4668700
Internet: www.hannekedijkmancoach.nl
Email: info@hannekedijkmancoach.nl


Specialisatie is het coachen van hoog opgeleide 35+ers in de regio Rotterdam naar (ander) werk. Ook vanuit omliggende gemeenten (Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan de IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Dordrecht, Nieuwerker aan de IJssel, Spijkenisse, etc) goed bereikbaar. Het kantoor ligt centraal in Rotterdam aan de Heemraadssingel.

Na flink wat werkervaring zoekt u nu (ander) werk, maar dat lukt niet. Hanneke Dijkman coach laat u de juiste stappen zetten om te ontdekken wie u bent en wat u wilt. De coachingsgesprekken geven energie en maken dat u meer ontspannen solliciteert. U schrijft makkelijker brieven en wordt vaker uitgenodigd voor gesprekken. Die gesprekken gaan ook makkelijker, o.a. door oefenen met een acteur. u kunt gratis deelnemen aan cursussen van Hanneke Dijkman,coach. Zo vindt u sneller een baan die echt bij u past.

Ook coaching naar eigen bedrijf / zelfstandig ondernemerschap.

Hanneke Dijkman is een professionele & warme coach, van oorsprong projectleider/econoom. Zie www.hannekedijkmancoach.nl of bel 010-466 87 00


Hicare Company Health Services

G.J. Toet
Goudsesingel 94
3011 KD Rotterdam
Tel: 010-4804058
Fax: 010-4812359

Internet: www.HiCareCompany.nl
Email: info@HiCareCompany.nl

Weer aan het werk na een periode van niet-werken is in veel gevallen geen gemakkelijke opgave. Vandaar de mogelijkheid van een IRO.

Een nieuwe baan, werk wat bij u past: onmogelijk of toch wel mogelijk? Wij van Hicare Company Health Services praten liever niet over onmogelijkheden maar over mogelijkheden! Ook al is er sprake van beperkingen op lichamelijk en/of psychisch gebied t.a.v. werk, dan nog zijn mensen vaak tot meer in staat dan ze zelf vermoeden.

Kenmerken van Hicare Company Health Services zijn:
- geen massale begeleiding maar persoonlijke aandacht,
- niet bureaucratisch maar slagvaardig, nieuwe eigen kansen creëren binnen de mogelijkheden van de arbeidsmarkt.
Naast een deskundige begeleiding door goed opgeleide en ervaren adviseurs in het zoeken en vinden van passend werk en ondersteuning van het solliciteren, bieden wij ook verdere coaching in uw pas verkregen baan.
Een nieuwe baan vinden is belangrijk, een nieuwe baan behouden is nog belangrijker!


IMK

Patrick van Dielen
Beursplein 37, 4e etage
3011 AA Rotterdam
Tel: 010 - 405 29 99
Fax: 010 - 405 53 09

Internet: www.imk.nl
Email: info@imk.nl

Ondernemer worden? Wij helpen u graag op weg!


Wie arbeidsongeschikt en/of werkloos is, heeft recht op hulp bij re-integratie. Met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) kunt u zelf kiezen door welk re-integratiebedrijf u daarbij geholpen wilt worden. Ook als u kiest voor zelfstandig ondernemerschap. U kunt dus zelf voor IMK kiezen.

IMK is specialist op het gebied van re-integratie naar zelfstandig ondernemerschap. Wij leveren maatwerk op basis van onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide kennis van het MKB. En met resultaat!

Neem telefonisch contact met ons op (088-999 00 00) of bezoek onze website (www.imk.nl) om een afspraak te maken voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek bij u in de buurt.


InterLuceo

Dhr. R.O. Broeks
Crooswijksesingel 50G
3034 CJ Rotterdam
Tel: 026 - 36 20 200
Internet: www.interluceo.nl
Email: info@interluceo.nl

 

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek 2007 door het UWV:

Klanttevredenheidsonderzoek 2007 door het UWV: ons rapportcijfer 8,5!
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u kijken op
www.blikopwerk.nl

Solliciteren wordt al gauw ervaren als een last. Solliciteren kost tijd en energie en de kans dat u wordt aangenomen is niet heel groot.

Maar draai het nu eens om: zou solliciteren ook energie op kunnen leveren? Jazeker. Dan moet er wel wat veranderen aan uw manier van werken. U moet onderscheidend vermogen ontwikkelen waardoor u weer zichtbaar wordt, voor uzelf en werkgevers. U moet zichzelf niet meer proberen te verkopen want dat kunt u toch niet. Vanaf nu gaat u aansluiten op het (behoefte)proces van de werkgever. Uw uitgangspunt wordt het oplossen van zijn probleem. Daarmee lost u vanzelf uw probleem op.

U moet, u moet, u moet... Tja, wij zijn meer mentor dan coach. Want u maakt slechts tijdelijk van ons gebruik. Wij hebben de ervaring en vertellen u de weg.

Ons uitgangspunt daarbij: u bent goed zoals u bent, dus hoeft u daar niets aan te veranderen. U moet (daar is-ie weer) het nog wel even aan de wereld vertellen.

InterLuceo is gespecialiseerd in IRO’s voor mensen vanaf circa 35 jaar, met een WW, WAO, WIA, Wajong of WWB-uitkering. Daarbij zijn inmiddels 12 mensen als zelfstandig ondernemer gestart met hulp van ons bureau.

Wij hebben re-integratieconsulenten in Utrecht,  Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Wageningen, Arnhem, Velp, Apeldoorn en Lochem.

Voor contact of informatie:  http://www.interluceo.nl


Kunstenaars&CO

Petra van Velzen
gevestigd in Amsterdam
3088 GB Rotterdam
Tel: 0900 – 5352599
Internet: www.kunstenaarsenco.nl
Email: iro@kunstenaarsenco.nl


Re-integratie voor kunstenaars en professionals uit de culturele sector

 

Kunstenaars&CO begeleidt kunstenaars bij het opbouwen en onderhouden van een professionele beroepspraktijk. Of helpt zoeken naar betaald werk dat te combineren is met het kunstenaarschap. Voor kunstenaars uit alle disciplines en professionals uit de culturele sector biedt Kunstenaars&CO re-integratietrajecten aan.


Voor wie?
Iedere kunstenaar of professional uit de culturele sector die langer dan zes maanden een WW- of WIA-uitkering ontvangt, kan na overleg met het UWV, ervoor kiezen een IRO met Kunstenaars&CO af te sluiten.


Wat kunnen we voor u betekenen?
Kunstenaars&CO is niet alleen door het UWV aangemerkt als goedgekeurd re-integratiebedrijf, maar heeft ook veel kennis van de kunstsector en de beroepspraktijk van kunstenaars. En veel ervaring in ondernemen en persoonlijke effectiviteit voor en door kunstenaars. Wij werken zonder wachttijden en u krijgt een vaste contactpersoon. Met Kunstenaars&CO beschikt u over toegang tot een groot netwerk in de kunst- en cultuursector.


Stappenplan
Het re-integratieplan begint met een intakegesprek met een coach van Kunstenaars&CO. In dit gesprek komen uw achtergrond, situatie en toekomstplannen aan bod. Als u ervoor kiest om met Kunstenaars&CO in zee te gaan, maakt u samen met uw coach een re-integratieplan. In dit plan staat stapsgewijs de aanpak naar economische zelfstandigheid.

 

Nadat het UWV het plan heeft goedgekeurd, vergoeden zij de kosten van de begeleiding. Een re-integratieplan bij Kunstenaars&CO bestaat meestal uit loopbaanoriëntatie, coaching en begeleiding. Een aantal onderdelen kunnen ook in groepsverband gevolgd worden.


Wat doet Kunstenaars&CO nog meer? 

Kunstenaars&CO ondersteunt kunstenaars bij het verwerven van een zelfstandig inkomen uit hun werk als kunstenaar. Daarvoor heeft Kunstenaars&CO een breed scala van producten en diensten in huis die kunstenaars en medewerkers uit de culturele sector kunnen gebruiken bij hun verdere professionalisering. Zie www.kunstenaarsenco.nl

 

Wilt u een afspraak?

Bel met de Kunstenaarslijn: 0900 535 25 99 (10 cent/m) of stuur een e-mail met uw persoonsgegevens naar iro@kunstenaarsenco.nl.

Kijk ook op onze website:
http://www.kunstenaarsenco.nl


L&E Loopbaanadvies

Erik den Draak
Elektroweg 11F
3051 NB Rotterdam
Tel: 010-2857445
Internet: www.leneloopbaanadvies.nl
Email: info@loopbaanadvies.net

Snel en goed naar een nieuwe baan

"Traject Nieuwe Baan" is onze naam voor reïntegratie. Welke naam je ook kiest en hoe de invulling op details ook kan verschillen, een Traject Nieuwe Baan is altijd een intensief begeleidingstraject naar een nieuwe, passende functie.

Het traject begint met het schrijven van een trajectplan. Dat doen we samen en deze dienen we in bij UWV. Bij toewijzing van een budget gaan we van start. Gedurende maximaal 1 jaar vinden aanvankelijk elke week -en later elke 2 weken- gesprekken plaats. We kijken terug op je loopbaan. Wat heb je gedaan? Waar ben je goed in? Waarin ben je minder goed? Waardoor ben je je baan verloren en hoe krijg je nu een passende baan?

Naarmate het traject vordert ligt minder de nadruk op het (her-)overwegen van je keuze, en meer op sollicitatiebegeleiding. Hoe vind je een baan? Waar zijn vacatures? Hoe bereid je je voor? Wat doe je met afwijzingen?

We streven er naar dat je binnen een jaar een nieuwe baan hebt gevonden.

Lengersdorf BV

Ursula Lengersdorf / Gerdien Horstman
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME ROTTERDAM
Tel: +31 (0) 20 617 56 04
Mob: 06-53844050
Internet: http://www.lengersdorf.nl
Email: info@lengersdorf.nl

Onze specialisatie:
Tweede spoor re-integratie; Outplacement; Loopbaanbegeleiding; Beroepskeuze; arbeidshandicap; WIA, detachering;verzuimbegeleiding.


Wij zijn een re-integratie en outplacement bureau gespecialiseerd in individuele begeleiding en maatwerk. Wij werken landelijk vanuit meer dan 20 kantoren in Nederland en zijn dus altijd dicht bij u in de buurt. Kijk voor meer vestigingen op onze website.

Onze coaches zijn mensen die ervaring en kennis hebben in het verzuim vak en medewerkers die uitgevallen zijn door ziekte op een persoonlijke en professionele manier begeleiden naar hun volgende stap in hun loopbaan. Werk dat past bij de mogelijkheden van de werknemer en waarin hij of zij weer jaren verder kan met een gezonde toekomst.

In onze werkwijze onderscheiden wij ons door onze kennis en ervaring in spoor 2 wetgeving. Wij adviseren de werkgever in de complexe wetgeving van spoor 2 en het Poortwachterproces en adviseren over de financiële risico’s.

Wij zijn Blik op Werk gecertificeerd sinds 2007.

We hebben een actieve en stimulerende rol bij het zoeken naar ander werk. Iedere medewerker krijgt een individuele coach en jobhunter. Wij zetten ons netwerk in en onze jobhunters zoeken actief mee in de bestaande bronnen. Daarnaast doet de coach samen met de jobhunter acties gericht op de verborgen vacatures en openen zij deuren bij andere werkgevers. Wij begeleiden werkgever en werknemer bij proefplaatsing en detacheringsafspraken. Tenslotte zorgen wij voor een compleet re-integratiedossier voor de werkgever conform de eisen van UWV.

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 020-6175604, voor een (gratis) kennismakingsgesprek bij u of ons op kantoor.


Mijn Eigen Onderneming

Tibert Lagarde
op locatie
3013 AJ Rotterdam e.o.
Tel: 0800 - 44 44 222
Fax: gratis nummer

Internet: www.mijneigenonderneming.nl
Email: info@mijneigenonderneming.nl


"Elke reis begint met een eerste stap"


Mijn Eigen Onderneming is landelijke organisatie waarbinnen met regionale en lokale partners en ondernemers/coaches gewerkt wordt om personen te begeleiden in het proces naar succesvol zelfstandig ondernemerschap.Kun jij de volgende vragen met  ja beantwoorden?

 


·          Heb jij een WW of WAO-uitkering van het UWV en speel je met de gedachte om een eigen onderneming op te zetten?


·          Heb je behoefte aan persoonlijke en praktische begeleiding bij het opzetten van jouw eigen onderneming, in al zijn facetten?


·          Liefst in de regio?


·          Is het ondernemerschap iets voor jou?


·          Wil jij ervaringen delen met collega startende ondernemers?


·          En kom jij in aanmerking voor een Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO) van het UWV?


Grijp dan je kans en benut de mogelijkheid van de Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO) om een start te maken met jouw eigen onderneming.


Voor meer informatie, bezoek onze website


Wil je snel maar vrijblijvend contact?


Bel dan met ons op 0800 - 44 44 222 (gratis) of mail naar info@mijneigenonderneming.nl


Retrofit B.V.

de heer B.J.W. Wiegeraad
Haringvliet 92
3011 TH Rotterdam
Tel: 010-2829399
Fax: 010-2827283

Internet: www.retro-fit.nl
Email: info@retro-fit.nl

Missie

Vind eerste jezelf, daarna het werk dat bij je past.

Retrofit biedt mensen professionele begeleiding en samenwerking bij het bewust kiezen van werk en loopbaan.

Bewust kiezen betekent: weten waar jouw kracht zit, deze kracht aanvaarden en vanuit deze kracht denken, spreken en doen.

Profiel

- bewustwording van eigen talenten en bestemming
- omgaan met ziekte en gezondheid
- effectief solliciteren
- begeleiding en casemanagement van complexe reintegratie- en outplacementtrajecten
- advisering inzake (REA-) subsidies, wettelijke regelingen en juridische zaken
- mensen her-inneren wie ze zijn

Werkgebied
Rotterdam, Haringvliet 92 (hoofdvestiging)
Enschede, Kotkampweg 67
Breda, Middellaan 1


Afspraak op locatie eventueel mogelijk


the Knowledge

Neeltje van Roosmalen
Mandenmakerstraat 33B
3194 DA Hoogvliet - Rotterdam
Tel: 010-4159808
Fax: 010-4166053

Internet: www.the-knowledge.nl
Email: arbeidstraject@the-knowledge.nl

the Knowledge Groep bestaat sinds 1991 en is gespecialiseerd in het bemiddelen, detacheren, opleiden en re-integreren van mensen in en naar functies in de fysieke distributie op LBO tot HBO-niveau.

Indien u recht heeft op een IRO traject en affiniteit heeft met de logistieke branche dan kan the Knowledge u begeleiden. The Knowledge garandeert een daadkrachtig traject waarin u wordt begeleid naar passend werk. Tevens bestaat de mogelijkheid erkende opleidingen te volgen.

Vooraf aan het traject krijgt u een vrijblijvend intake gesprek en eventueel een rijtest op de hef- en/of reachtruck zodat u zelf kunt ervaren of the Knowledge bij u past.

Meer informatie?
Voor een vrijblijvende afspraak op de vestiging Hoogvliet - Rotterdam kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 010-4159808 of e-mail: arbeidstraject@the-knowledge.nl

Of u nu helemaal nieuw bent in de logistieke branche of al jaren ervaring hebt opgebouwd:
the Knowledge wijst u de weg!

USG Restart

Willem Hulst
Olympiaweg 12b
3077 AL Rotterdam
Tel: +31 (0) 10 497 33 50
Internet: http://www.usgrestart.nl
Email: info@usgrestart.nl

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Je functioneert het beste in een werkomgeving die bij je past, die uitdaging en voldoening biedt en waarin je overweg kunt met je collega’s. USG Restart helpt iedereen die toe is aan een nieuwe stap. Professionele begeleiding, van de eerste gedachte over ander werk tot op de werkvloer van de toekomstige werkgever. Heb je concrete ideeën over jouw terugkeer naar de arbeidsmarkt? Jouw persoonlijke mobiliteitscoach van USG Restart helpt je daarbij. Je krijgt advies bij het opstellen van een trajectplan en je wordt goed voorbereid op sollicitatiegesprekken.


Zaken Expert BV

Farid Darkaoui
Laan op Zuid 296
3071 AA Rotterdam
Tel: 010 413 65 26
Fax: 010 413 70 49

Internet: www.zakenexpert.nl
Email: info@zakenexpert.nl

Zaken Expert coacht, begeleidt en ondersteunt ondernemers. De praktijk heeft bewezen dat met persoonlijke en intensieve coachingstrajecten het meeste resultaat wordt bereikt. Daar ligt het onderscheidend vermogen van Zaken Expert. Onze aanpak is gebaseerd op duidelijke taal en een persoonlijke benadering.

Elk traject begint met een kennismakingsgesprek tussen de coach en de (aankomend) ondernemer. In dit gesprek wordt gewerkt aan een basis van vertrouwen. Vervolgens bepalen de coach en de (aankomende) ondernemer samen de doelstellingen. Aan de hand hiervan wordt een inschatting gemaakt van het aantal nodige gesprekken en de eindproducten. Zo weten alle partijen precies waar ze aan toe zijn.

Groot netwerk in heel Nederland
Zaken Expert beschikt over een groot netwerk van waardevolle contacten bij de overheid, maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven. Wij introduceren onze klanten en partners graag binnen dit netwerk.

Jess! Coaching & Counseling

Mw. J.W.A.C. Leffers
Edisonstraat 13B
2723 RS Zoetermeer
Tel: 079-3312273
Fax: 079-3315863

Internet: www.jess-coaching.nl
Email: info@jess-coaching.nl

Als u ervoor kiest om uw re-integratie door Jess! Coaching & Counseling te laten begeleiden, kunt u o.a. het volgende verwachten:

 

-          Een persoonlijk, op maat gemaakt trajectplan;

-          Intensieve en individuele begeleiding; u komt niet in een ‘klasje’ terecht;

-          Eén vaste coach en aanspreekpunt;

-          Een planmatige, doelgerichte aanpak;

-          Indien gewenst werkt u aan een Persoonlijkheids- en Loopbaanprofiel;

-          Indien gewenst kunt u een Beroepskeuzetest maken;

-          U krijgt goede tips voor het maken van uw CV en sollicitatiebrieven;

-          Actieve coaching op sollicitatievaardigheden en presentatietechnieken;

-          Coaching op persoonlijke belemmeringen en valkuilen;

-          Drie maanden ‘nazorg’ na plaatsing bij een nieuwe werkgever.

 

 

Jess! Coaching & Counseling beschikt over een groot zakelijk netwerk en expertise in verschillende branches. De aanpak is transparant, vakkundig en doelgericht.

Bel gerust voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Tip: Regelmatig organiseren wij diverse workshops rondom het thema Werkloosheid & Solliciteren. Tijdens deze workshops kunt u kennismaken met onze manier van werken en krijgt u alvast een hoop bruikbare tips! Kijk voor meer informatie op de website.

mens&zaak

Dhr. Ad Meijer
Palmhout 35
2719 LB Zoetermeer
Tel: 079-3623031
Internet: www.mensenzaak.nl
Email: info@mensenzaak.nl

Individuele reïntegratie overeenkomst

Bij mens&zaak kunt u rekenen op een persoonlijk op maat gesneden trajectplan dat in eerste instantie moet voldoen aan uw persoonlijk gestelde doelstellingen en mogelijkheden.
Wij houden van een daadkrachtige aanpak en gaan tot het uiterste om het traject succesvol te laten zijn. 
Juist deze “drive” en onze passie voor het vak onderscheidt ons van de vele andere bureaus.

Specialisatie

·  Loopbaanbegeleiding & coaching
·  Psychische reïntegratie algemeen
·  Begeleiding van startende ondernemers
·  Reïntegratie algemeen
·  Stresspreventie en burn-out begeleiding

Ook mensen die een eigen bedrijf willen starten zijn bij mens&zaak aan het juiste adres. Met meer dan 25 jaar bedrijfskundige ervaring zijn wij graag uw sparringspartner als het om ondernemen gaat.
Stap voor stap brengen wij uw plannen ten uitvoer rekening houdende met bestaande mogelijkheden.

Graag nodigen wij juist die gemotiveerde mensen uit, die het heft in eigen hand willen nemen. 


Werkwijze

Een reïntegratie traject bij mens&zaak gaat veel verder. Het gaat bij ons ècht om individuele begeleiding en er wordt ècht rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. De kracht van mens&zaak zit ‘m dan ook in de naam. Onze bedrijfskundige ervaring (het zakelijke) enerzijds als ook onze psychische achtergrond (de mens) maken van mens&zaak een echte mensenzaak.

Werkgebied

Wij zijn een kleine, onafhankelijk, en persoonlijk ingestelde organisatie en houden ons in Zoetermeer en omstreken, en de Haaglanden al jaren bezig met deze vorm van reïntegratie en interventie. Wij zijn dan ook inmiddels een begrip in onze regio.


Re-inCareer

j.p.w.van der ziel
groeneweg 5
2718 AA Zoetermeer
Tel: 0793611367
Fax: 0793614841

Internet: reincareer.nl
Email: info@reincareer.nl

Re-inCareer Centrum voor reïntegratie
Re-inCareer is een zelfstandig en onafhankelijk reïntegratiebedrijf. De kracht en het onderscheidend vermogen van Re-inCareer is dat daadwerkelijk alles onder één dak wordt verricht; van keuring, claimbeoordeling tot begeleiding/behandeltraject, van assessment, (om)scholing tot plaatsing, waarbij de mens een centrale en bepalende plaats inneemt.

Re-inCareer maakt gebruik van de reguliere Fysieke en Psychische interventie methodieken van Second Care en Psycho Care welke zich de afgelopen 10 jaar hebben bewezen. Daarnaast worden aanvullende hoogwaardige diensten ingezet om een succesvolle terugkeer in het arbeidsproces te bewerkstelligen.

Onze missie
“Mensen bewegen en inspireren tot fysiek en innerlijk bewust-zijn”

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen

Een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO)
voor terugkeer naar werk waarbij u de regie voert!
Polz'n Reïntegratie

Jeroen van der Pol
Burgemeester Brandtstraat 2
2841 XC Moordrecht
Tel: 0182-377211
Fax: 0182-379056

Internet: www.polzn.nl
Email: info@polzn.nl

Nog even eigen baas zijn...

Door een directe aanpak op individueel niveau zijn wij succesvol in het (her)plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt. Geen klasjes maar persoonlijke begeleiding. Wij streven naar een professionele en persoonlijke ondersteuning op de weg naar ontwikkeling en het vinden van (ander) werk. Werk vinden na een periode van niet werken valt in veel gevallen niet mee. De arbeidsmarkt is in de huidige economische situatie niet makkelijk. Werkgevers willen gemotiveerde en snel in te zetten medewerkers en hebben daar momenteel een ruime keuze in

Polz’n is zeer succesvol met haar trajecten omdat u de spil bent en blijft van een traject. Kort gezegd: u weet als geen ander wat uw kwaliteiten zijn, welke gedeelte van de arbeidsmarkt uw interesse heeft en wat uw wensen en eisen zijn ten aanzien van een nieuwe baan. Daarbij ondersteunt door de consulenten van Polz'n. Zij kennen de arbeidsmarkt als geen ander en weten welke hobbels te overwinnen zijn.

Wilt u kennismaken met een consulent of heeft u vragen over de mogelijkheden voor u? Bezoek onze website of neem contact op met onderstaande vestiging voor het maken van een afspraak.

Kantoor Moordrecht
Burgemeester Brandtstraat 2
2841 XC Moordrecht

Kantoor Waddinxveen
Coenecoop 81 A
2741 PH Waddinxveen

Kantoor Gouda
Karnemelkslooot 2
2806 BG Gouda

Kantoor Alphen aan den Rijn
Zeewinde 106
2403 GJ Alphen aan den Rijn

Telefoon (0182) 377211
Fax         (0182) 379056
Email info@polzn.nl
Website www.polzn.nl